Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen jää eläkkeelle 1.1.2020

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on jättänyt maanantaina 1.7. ilmoituksen sosiaali- ja terveysministeriölle jäämisestään eläkkeelle 1.1.2020 alkaen.

Aaltonen on eläkkeelle jäädessään 66-vuotias.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen jälkeen asia etenee Kelan valtuutettujen viran hakua koskevan päätöksen valmisteluun.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain mukaan Kelalla on pääjohtaja ja enintään 5 johtajaa, jotka tasavallan presidentti nimittää valtuutettujen esityksestä.