Kelan pohjoissaamenkieliset verkkosivut on uudistettu

Kela juhlistaa 21.–27.10.2019 vietettävää saamen kielten viikkoa julkaisemalla uudistetut pohjoissaamenkieliset verkkosivut. Sivuilla kerrotaan aiempaa laajemmin Kelan etuuksista ja Kelan saamenkielisistä palveluista. Seuraavaksi uudistetaan inarin- ja koltansaamenkieliset verkkosivustot.

Saamenkielisten sivujen sisältö koostuu Kelan etuusesitteiden teksteistä, jotka on muokattu verkkoon sopiviksi. Sivut on jaoteltu kahdeksaan aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus, toimeentulotuki sekä työttömyys. Lisäksi sivuilla kerrotaan Kelan saamenkielisestä asiakaspalvelusta sekä tukien hakemisesta ja maksamisesta. Sivuille tuodaan myös Kelan ajankohtaistiedotteet.

Saamenkielisten sivujen löydettävyyttä on parannettu tuomalla saamen kieli kela.fin kielivalikkoon. Seuraavaksi uudistetaan inarin- ja koltansaamenkieliset verkkosivut. Uudistettu inarinsaamenkielinen sivusto avautuu vuodenvaihteessa ja koltansaamenkielinen sivusto vuoden 2020 alkupuolella.

Kela on julkaissut tänä vuonna myös pohjois- ja inarinsaamenkieliset etuusesitteet verkosta tulostettavina pdf-tiedostoina. Koltansaamenkielisistä esitteistä on tähän mennessä julkaistu puolet, ja loput julkaistaan heti, kun niiden käännökset valmistuvat. Käytetyimmät hakemuslomakkeet löytyvät jo nyt pohjoissaameksi, ja ne ovat tulossa pian myös inarin- ja koltansaameksi.

Saamen kielten viikko Kelassa

Vuonna 2019 vietetään YK:n kansainvälistä alkuperäiskansojen kielten teemavuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne, lisätä tietoisuutta alkuperäiskansojen kielistä ja niiden uhanalaisuudesta sekä kehittää ja standardoida kieliä.

Suomen saamelaiskäräjät on kutsunut Kelaa ja muita toimijoita osallistumaan yhteispohjoismaiseen saamen kielten viikkoon 21.–27.10.2019.  Kela, kanta.fi ja hoitopaikanvalinta.fi osallistuvat saamen kielten viikkoon tuottamalla saamenkielisiä sisältöjä eri viestintäkanaviin. Teemaviikon aikana toteutetaan myös yksikkökohtaisia saamen kieleen liittyvä tempauksia ja nostetaan esille saamen kielen osaajia Kelassa.

Saamenkielisten palvelujen kehittäminen jatkuu

Saamenkielisten palvelujen, materiaalien ja viestinnän kehittäminen Kelassa jatkuu edelleen. Kehittämisen lähtökohta on saamenkielisten asiakkaiden kielelliset oikeudet ja erityistarpeet. Palvelujen ja viestinnän kehittämisen rinnalla kehitetään Kelan saamenkielistä terminologiaa yhteistyössä kieliasiantuntijoiden kanssa.

Kelan viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki on tyytyväinen saamenkielisen viestinnän ensiaskeliin Kelassa.  – Olemme lähteneet johdonmukaisesti kehittämään saamenkielistä viestintää eri kanavissa. On hienoa, että meillä on ammattitaitoa ja osaamista myös näissä kielissä.

Saamen kielilain mukaan saamenkielisellä on oikeus saada asiansa hoidetuksi saamen kielellä. Kelalla on yhteistyösopimus Suomen saamelaiskäräjien kanssa saamenkielisten palvelujen kehittämisestä.

Tutustu pohjoissaamenkielisiin kela.fi-sivuihin.