Kelan uudessa strategiassa asiakaskokemus nostetaan kärkeen


Kelan uudessa visiossa korostuu hyvinvoinnin rakentaminen toimivilla, kattavilla ja kehittyvillä sosiaaliturvapalveluilla.

Kelan hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.6. Kelan uuden vision ja strategiset tavoitteet vuosille 2017–2020.

Kelan uusi visio on: Toimintamme luo hyvinvointia yhteiskuntaan. Rakennamme palveluita sosiaaliturvan edelläkävijänä.

– Kelan visiossa korostuu hyvinvoinnin rakentaminen toimivilla, kattavilla ja kehittyvillä sosiaaliturvapalveluilla. Kela on vahva sosiaaliturvan toimeenpanija, joka suuntaa rohkeasti eteenpäin. Edelläkävijä on valmis hoitamaan laajasti erilaisia yhteiskunnan hyvinvointia rakentavia tehtäviä, pääjohtaja Liisa Hyssälä kuvailee.

Kelan uudessa strategiassa on neljä tavoitetta:

  1.     Tarjoamme erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti ja vastuullisesti.
  2.     Olemme vahva sosiaali- ja terveystiedon osaaja.
  3.     Olemme aloitteellinen ja arvostettu toimija yhteiskunnassa.
  4.     Uudistamme työtämme ja työolojamme.

Kelan hallituksen puheenjohtaja Anneli Taina muistuttaa, että Kelalla on ainutlaatuinen koko maata ja väestöä palveleva rooli sosiaali- ja terveysturvan toimeenpanijana.

– Kela kehittyy jatkuvasti ja on myös valmis ottamaan tehokkaasti ja joustavasti uusia tehtäviä. Kela on vahvasti mukana sosiaali- ja terveyspalveluja uudistamisessa ja valmis palvelemaan asiakkaita visionsa mukaisesti yhdenvertaisesti ja vastuullisesti, Taina sanoo.

Asiakkaiden ääni kuuluu strategisissa tavoitteissa

Kelan strategia rakennettiin talven ja kevään aikana tiiviissä yhteistyössä toimielimien, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Maaliskuussa yli 600 Kelan asiakasta vastasi verkossa strategiakyselyyn.

Asiakkaat pitivät Kelan tulevaisuuden tärkeimpinä tavoitteina asiakkaiden elämäntilanteisiin vaikuttavia toimivia ratkaisuja. Lisäksi toivottiin, että asiakkaat otetaan entistä paremmin mukaan palvelujen kehitystyöhön. Asiakkaiden ääni kuuluukin strategian ensimmäisessä tavoitteessa: tarjoamme erinomaisen asiakaskokemuksen yhdenvertaisesti ja vastuullisesti.

– Yhdenvertainen ja vastuullinen palvelu on toimintamme lähtökohta. Kun jokainen asiakas saa oikea-aikaisesti ja kanavasta riippumatta ratkaisun juuri häntä koskevaan asiaan, saavutamme erinomaisen asiakaskokemuksen, pääjohtaja Hyssälä linjaa.
Kela on tulevaisuudessakin valtakunnallinen palveluiden tuottaja ja sosiaaliturvan toimeenpanija. Asiakkaat otetaan kiinteästi mukaan palveluiden kehitysprosessiin.

– Tehostamme palvelukokemusta antamalla mahdollisuuden digitalisaatiolle, automaatiolle ja robotiikalle. Asiakkaille näkyy Kelan prosesseista vain se osa, jota hän kulloinkin tarvitsee.

Strategiakuvassa Kela on silta – ei talo

Strategia on myös kiteytetty kuvaksi, joka näyttää Kelan paikan ihmisten arjessa. Strategiakuvan ilme on raikas ja ihmisläheinen. Digitaalisuuden merkitys pilkottaa ylä- ja alareunan kuvioinneissa.

Kuvan otsikkona on Kelan toiminta-ajatus: elämässä mukana – muutoksissa tukena. Siitä lähtee ”elämän virta”, jonka yllä Kela toimii siltana. Silta viestii Kelan perustehtävää, joka on turvan tarjoaminen elämänmuutoksissa. Kelan arvot on sijoitettu sillan rakenteisiin osaksi sen jokapäiväistä työtä.

– Kela on perinteisesti esitetty talona tai tornina. Uudessa strategiassa meidät on esitetty siltana, joka auttaa eteenpäin elämänmuutosten yli.

Tutustu Kelan strategiaan