Kelan valtuutetut esittävät: Nina Nissilästä Kelan kolmas johtaja

Kelan valtuutetut päättivät tänään 18.12. kokouksessaan esittää Nina Nissilää Kelassa avoimena olleeseen johtajan virkaan. Nissilä siirtyy tehtävään Kelan ICT- ja kehittämispalveluiden tulosyksikön johtajan paikalta. Tehtävä avautuu 1. helmikuuta, kun Mikael Forss jää eläkkeelle.Nina Nissilä

Uudessa tehtävässään Nissilä vastaa muun muassa Kelan yhteisistä palveluista ja IT- palvelukeskuksesta.

Nissilällä on pitkä kokemus vaativista ICT-alan johtotehtävistä. Ennen Kelaan siirtymistään Nissilä työskenteli johtajana valtiokonttorin D9-digitiimissä, jonka tehtävä oli tukea valtionhallinnon digitalisaatiota asiakasnäkökulmasta.

Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain mukaan Kelalla on pääjohtaja ja enintään 5 johtajaa, jotka tasavallan presidentti nimittää valtuutettujen esityksestä.

Kelan johtajat

Tarkennettu Nina Nissilän vastuualuetta 19.12. klo 7.58.