Koronarokotuksen korvaukseen korotus

Koronarokotustoimenpiteestä sairaanhoitovakuutuksesta työnantajalle maksettava korvaus nousee 10 eurosta 16 euroon 1.1.2022 alkaen.

Korotus on voimassa 30.6.2022 saakka.

Korvauksen korotuksen tarkoituksena on parantaa työnantajien mahdollisuuksia tarjota rokotuksia työterveyshuollossa.

Sairaanhoitovakuutuksesta maksettava korvaus on vaihtoehtoinen työterveyshuollon korvaukselle. Työnantaja voi valita maksetaanko korvaukset työnantajalle sairaanhoitovakuutuksen tai vaihtoehtoisesti työterveyshuollon korvauksena.

Laki on tullut voimaan 10.1.2022. Lakia kuitenkin sovelletaan 1.1.2022 tai sen jälkeen tehtyjen rokotustoimenpiteiden korvaamiseen. Asiasta on lähetetty palveluntuottajille erillinen tiedote sähköpostitse 12.1.2022.

Kunnat ovat vastuussa rokotusten järjestämisestä ja voivat sopia koronarokotustoimenpiteestä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Kun työnantaja maksaa rokottamisen, korvaus voidaan maksaa sairaanhoitovakuutuksesta. Työnantaja voi saada kustannuksista suorakorvauksen, jos palveluntuottajalla on Kelan kanssa suorakorvaussopimus.