Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportointitietojen toimittamisen määräaikaa jatketaan

Tietojen toimittamisen uusi määräaika umpeutuu sunnuntaina 31.5.2020
Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportointitietojen toimittamisen määräaikaa jatketaan. Vuoden 2019 loppuun mennessä toteutetut kuntoutuksen hyödyn arviointia koskevat alku-, loppu- ja seurantamittaukset on toimitettava Kelaan 31.5.2020 mennessä. Vuonna 2019 toteutettujen mittausten tiedot tulee toimittaa, vaikka kuntoutuksen seurantapäivien tai -käyntien toteutus olisi vielä kesken.

Syksyllä 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti raportointitietojen toimittamisen vuotuista määräaikaa aikaistettiin vuodesta 2020 eteenpäin toukokuun lopusta maaliskuun loppuun. Vallitsevan koronaepidemian takia maaliskuun lopun määräaika osuu kuitenkin keskelle hyvin poikkeuksellista aikaa. Epidemian aiheuttamat toimenpiteet ovat vaikuttaneet myös kuntoutuksen palveluntuottajien normaaliin työskentelyyn, minkä vuoksi Kela on päättänyt antaa tänä keväänä tietojen toimitukseen lisäaikaa. Tietojen toimittamisen siirretty määräpäivä 31.5. vastaa edellisten vuosien tietojen toimittamisen määräaikaa.

Raportoinnin tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa Kelan kuntoutuksen hyödyistä asiakkaalle, palveluntuottajalle, Kelalle ja muille toimijoille.

Lisätiedot

Lisätietoa ja ohjeita tietojen toimittamiseen: www.kela.fi/kuntoutuspalvelut-tietojen-keraaminen
Tietojen toimittamista koskevat kysymykset pyydetään lähettämään Kelan postilaatikkoon tulos@kela.fi.