Kuntoutuksen suorapäätökset helpottavat asiakastyötä

Kuntoutuksen suorapäätös on toimiva keino ohjata asiakkaita harkinnanvaraisille kuntoutuskursseille ja sopeutumisvalmennukseen, osoittaa tuore tutkimus.

Terveydenhuollon toimijat kokevat suorapäätöksissä esitetyt kriteerit selkeiksi ja suorapäätösten tekemisen vaivattomaksi ja sujuvaksi. Suorapäätösten avulla asiakkaat pääsevät kuntoutukseen oikea-aikaisesti.

Suorapäätös tarkoittaa, että asiakas saa kuntoutuspäätöksen heti terveydenhuollon vastaanotolla, ilman erillistä hakemusta. Kela järjestää kuntoutuksen, mutta päätöksenteko nopeutuu.

– Suorapäätökset helpottavat terveydenhuollon asiakastyötä ja keventävät kuntoutukseen ohjaamisen vaatimaa työpanosta. Kelan etuuskäsittelijät pystyvät tekemään kuntoutuspäätökset suorapäätöslomakkeiden perusteella, sanoo tutkija Sari Pitkänen Kuntoutussäätiöstä.

Kelan Koppi kuntoutuksesta -projektissa kehitettiin perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon kanssa uusi ohjauksen malli Kelan kuntoutukseen. Toimintamalli on edistänyt asiakaslähtöistä ja asiakkaiden valinnanvapautta tukevaa kuntoutustarpeiden arviointia ja kuntoutukseen ohjausta.

– Asiakkaan osallistaminen edistää sekä hänen valinnanmahdollisuuksiaan että vastuuta omasta kuntoutumisestaan, sanoo projektipäällikkö Keijo Jokinen.

Hankkeeseen osallistuneet asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä kuntoutukseen ohjauksen kokonaisuuteen ja kokevat tulleensa huomioiduksi kuntoutustarpeidensa selvittämisen yhteydessä. Myös yleinen kuntoutusta ja Kelan kurssitarjontaa koskeva tieto lisääntyi hankkeessa mukana olleissa terveydenhuollon yksiköissä.

Vuosina 2015–2016 toteutetun Koppi kuntoutuksesta -projektin arvioinnin teki Kuntoutussäätiö, ja sen rahoitti Kela.

Julkaisu:
Pitkänen S, Saarinen T, Tuusa M ja Harju H. Suorapäätössuosituksia ja kuntoutusohjauksen kehittämistä koskeva arviointitutkimus. Koppi kuntoutuksesta -hankkeen kehittävän arvioinnin loppuraportti. Helsinki: Kela, Työpapereita 111, 2016 (pdf).