Muutoksia lääke -ja matkakorvauksiin

Ensi vuoden alusta lääkekorvauksiin tulee 50 euron alkuomavastuu. Matkakorvausten omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta nousee 25 euroon.

Presidentti on vahvistanut hallituksen säästöesityksen, jonka mukaan sekä lääkekorvausmenoista että matkakorvausmenoista säästetään 25 miljoonaa.  

Ensi vuoden alusta Kelan korvaamista lääkkeistä saa sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun vuotuiset lääkekustannukset ylittävät 50 euron alkuomavastuun. Lääkkeiden alkuomavastuu koskee kaikkia kolmea korvausluokka (peruskorvaus, alempi erityiskorvaus, ylempi erityiskorvaus). Se ei koske alle 18-vuotiaita.

Lääkkeiden peruskorvaus nousee nykyisestä 35:stä 40 prosenttiin.  Alempi ja ylempi erityiskorvaus säilyvät ennallaan. Ensi vuoden alusta ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu nousee nykyisestä 3 eurosta 4,50 euroon ja vuosiomavastuun (ns. lääkekaton) ylityksen jälkeinen omavastuu 1,50 eurosta 2,50 euroon.

Lääkkeiden vuosiomavastuu on 610,37 euroa vuonna 2016.

25 miljoonan euron lääkekorvaussäästö kohdistuu sekä lääkkeiden käyttäjiin että lääkealan toimijoihin.

Matkakorvausten omavastuu nousee

Ensi vuoden alusta Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousee nykyisestä 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta.  Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousee vastaavasti  272 eurosta 300 euroon.

Jos asiakas ei voi terveydentilansa tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi käyttää muuta kulkuneuvoa kuin taksia, hän tilaa taksin  alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta.

Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan omavastuu nousee 32 eurosta 50 euroon. 50 euron omavastuuosuus ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta. Tämä omavastuu myöskin peritään aina, vaikka matkakatto olisi täyttynyt muiden, esimerkiksi alueellisesta tilausnumerosta tilattujen tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.

 

Listätietoja: