Lääkkeiden saatavuushäiriöillä ei ole vaikutusta oikeuteen saada Kela-korvausta

Tietyn lääkkeen loppuminen apteekista ja siitä mahdollisesti aiheutuvat lääkehoidon muutokset eivät vaikuta asiakkaan oikeuteen saada Kela-korvausta.

Fimea on tiedottanut rintasyöpälääke letrotsolia sisältävien lääkkeiden saatavuushäiriöistä.  Letrotsolia sisältävät lääkkeet ovat Kela-korvattavia ja kuuluvat viitehintajärjestelmään.

Jos asiakas joutuu vaihtamaan nyt käytössään olevan lääkkeen toiseen lääkevalmisteeseen, hän saa edelleen Kela-korvauksen suorakorvauksena apteekista eikä hänen tarvitse hakea korvausta erikseen. Tämä edellyttää, että uusikin lääke on Kela-korvattava.

14 500 henkilöä sai korvausta letrotsolia sisältävistä valmisteista vuonna 2018.  

Lääkehausta näkyvät kaikki Kela-korvattavat lääkkeet ja valmisteet, joihin lääke voidaan vaihtaa apteekissa. Vastaavat valmisteet -kohdasta voi myös tarkistaa edullisimman vaihtokelpoisen lääkkeen hinnan. Jos lääke kuuluu viitehintajärjestelmään, lääkehaku näyttää viitehinnan. Se on ylin hinta, josta korvaus voidaan maksaa. Valtakunnallisissa saatavuusongelmatilanteissa korvaus voidaan kuitenkin maksaa myös viitehinnan ylittävästä osuudesta.

Lisätietoja