Marjukka Turusesta Kelan muutosjohtaja

Marjukka Turunen on nimitetty Kelan muutosjohtajaksi. Turunen vastaa tehtävässä erityisesti sote-uudistukseen liittyvistä valmisteluista. Turusen mukaan Kela voi tarjota sote-uudistuksessa laajaa osaamista ja kokemusta Kelan toimeenpanemasta sosiaaliturvasta, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä ICT-ratkaisuista.

Turunen aloittaa tehtävässä 1.3.2017.
– Tehtävä on mielenkiintoinen näköalapaikka, kun sotea viedään eteenpäin, Turunen kommentoi nimitystään.

Turunen on toiminut Kelassa Arkki-hankkeen johtajana ja Etuuspalvelujen lakiyksikön päällikkönä. Koulutukseltaan Turunen on varatuomari ja valtiotieteiden lisensiaatti.

Kela osallistuu monipuolisesti sote-uudistuksen valmisteluun

Kelan toimeenpanema sosiaali- ja terveysturva muodostavat ison osan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta. Kela vastaa esimerkiksi lääkekorvausjärjestelmästä, sairauden vuoksi tehtävien matkojen korvaamisesta, matkojen yhdistelystä sekä laajasti kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä tuista. Kela myös toimeenpanee 40:tä sosiaaliturvaetuutta. Rajapintoja asiakkaan palvelupolkuihin ja prosesseihin on paljon.
– Tämän osaamisen hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää uudistuksessa, Turunen huomauttaa.

Kelan roolia ja tehtäväkenttää uudessa sote-järjestelmässä ollaan parhaillaan rakentamassa.
– Tulevaisuudessa Kelan palvelut voivat olla entistä vahvemmin osa kokonaisuutta. Sote-uudistuksessa kannattaa käyttää apuna Kelan vahvaa etuuksien sisältö- ja tietojärjestelmäosaamista sekä valtakunnallista palveluverkostoa, Turunen toteaa.

Maakuntien tarvitsemat valinnanvapautta tukevat ICT-järjestelmät on mahdollista toteuttaa hyödyntämällä jo olemassa olevaa Kelan sairaanhoidon suorakorvausjärjestelmää. Suorakorvausjärjestelmä perustuu väestörekisteriin, ja siinä on jo mukana suurin osa yksityisistä palveluntuottajista. Tarvittava lähetepalvelu on mahdollista toteuttaa Kanta-palvelujen kautta.

Keskustelua on käyty sotevalmistelun yhteydessä siitä, mitä muita kansallisia palveluita Kela voisi saada hoitaakseen. Tällaisia asioita ovat muun muassa valinnanvapauden toteuttamiseen liittyvät rahaliikenteen ja asiakkuuden hallinnan ICT-palvelut.