Muutoksia Kelan viestinnässä 1.2.2021

Kelan viestintäjohtajana toimii 1.2.–30.6.2021 FM Ville Korhonen, kun tehtävää vakituisesti hoitava VTM Pipsa Lotta Marjamäki siirtyy johtamaan Kelan turvallisuuteen liittyvää kokeilua. Aiemmin Korhonen on työskennellyt Kelassa viestintäpäällikkönä ja viestintäjohtajan sijaisena.

FM Siiri Kärkkäinen on nimitetty media- ja sidosryhmäviestinnän viestintäpäälliköksi 1.2.–30.6.2021 väliseksi ajaksi. Kärkkäinen on työskennellyt Kelassa viestinnän asiantuntijana.

FM Minna Rantala on puolestaan nimitetty viestinnän yhteyspäälliköksi tietopalveluihin. Rantala on työskennellyt Kanta-palveluiden viestinnän yhteyspäällikkönä.

Odotukset viestintää kohtaan kasvavat

Tiedottaminen sosiaaliturvaan liittyvistä tuista ja palveluista on yksi Kelan lakisääteisiä tehtävistä. Koronapandemia on osoittanut, että luotettavan ja oikea-aikaisen viestinnän merkitys ja myös odotukset sitä kohtaan ovat kasvaneet. Tähän vastataan Kelassa juuri valmistuneilla viestinnän linjauksilla.

– Haluamme tehdä eri kohderyhmille selkeää, oikea-aikaista ja kiinnostavaa viestintää. Tätä tukee myös hyvään vauhtiin päässyt Kelan tekstien kehittämisohjelma, jossa selkeytetään asiakkaille tarkoitettuja tekstejä, sanoo viestintäjohtaja Ville Korhonen.

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät Kelan ja Kanta-palveluiden viestinnässä vahvasti myös tänä vuonna. Kelan etuuksiin on tullut epidemian takia lukuisia muutoksia ja asiakkaita on ohjattu hoitamaan Kela-asiat turvallisesti ja mahdollisuuksien mukaan etänä. Kela tekee myös tiivistä yhteistyötä STM:n hallinnonalan kanssa.

Kelan tietopalvelut ovat osoittaneet, että ne tuottavat nopeasti tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

– Kelan tietovarannot ovat tärkeässä asemassa esimerkiksi sote-uudistuksen ja sosiaaliturvauudistuksen onnistumisessa. Siksi tutkimustiedon, tilastojen ja avoimen datan on oltava helposti saatavilla ja hyödynnettävissä, Rantala kertoo.

Kelassa median yhteydentotot hoidetaan keskitetysti mediapuhelimesta 020 634 7745 arkisin klo 9-16.