Rekisteröintimenettelyllä voisi tuottaa laadukkaampia kuntoutuspalveluja

Aalto-yliopiston selvityksen mukaan asiakkaan aktiivisuutta palvelujen valinnassa pitää lisätä, kun siirrytään rekisteröitymismenettelyyn. Lisäksi palveluntuottajia pitäisi kannustaa kilpailemaan laadulla nykyistä enemmän.

Aalto-yliopiston taloustieteellinen työryhmä selvitti Kelan kuntoutuskurssien ja moniammatillisen yksilökuntoutuksen nykyisiä hankintamalleja ja esitti vaihtoehtoja niiden kehittämiseksi. Työryhmän selvityksen mukaan hankintatapaa voidaan kehittää joko nykyisen järjestelmän pohjalta tai uudistaa voimakkaammin siirtymällä rekisteröitymismenettelyyn.

Selvityksen mukaan nykyinen hankintatapa saattaa kannustaa tarjoamaan hintaa, joka ylittää selvästi kustannukset. Myös vähäinen kilpailu johtaa siihen, että hankintojen kustannukset nousevat. Lisäksi samanaikaiset, mutta toisiinsa liittymättömät hankinnat aiheuttavat palveluntuottajissa epävarmuutta.  Nykyistä hankintatapaa pitäisikin muuttaa niin, että palveluntuottajat kilpailisivat tasapuolisesti sekä laadulla että hinnalla. Lisäksi uusien toimijoiden alalle tuloa pitäisi helpottaa. Myös palveluntuottajien kokemaa epävarmuutta tulisi vähentää.

Kela pyrkii jatkossa siirtymään kokeilujen kautta rekisteröitymismenettelyyn, jossa palveluntuottajat voisivat rekisteröityä palveluntuottajiksi ilman nykyisen kaltaista hankintamenettelyä. Tällöin asiakas voi valita oman kuntoutuspalvelunsa tuottajan rekisteröitymisjärjestelmästä. Rekisteröitymisen myötä asiakkaalle tarjotaan paremmat mahdollisuudet vertailla valittavissa olevia palveluntuottajia ja niiden erityisosaamista. Tämä kannustaisi myös palveluntuottajia palvelunsa laadun nostamiseen.

Nyt julkaistava selvitys on jatkoa vuonna 2018 julkaistulle selvitykselle, joka koski vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapioiden hankintamenettelyä (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinta–kommentteja hankintojen suunnittelua varten).

Lue selvitys: Kelan kuntoutuskurssien ja moniammatillisten yksilöjaksojen hankinnat vuonna 2019. Kommentteja rekisteröitymismenettelyn ja hankintojen suunnittelua varten