Tartuntatautipäivärahaa varten tarvitaan ilmoitus ansionmenetyksestä ja poissaoloajasta

Tartuntatautipäivärahaa varten Kela tarvitsee työnantajalta ilmoituksen työntekijän ansionmenetyksestä ja poissaoloajasta. Tartuntatautipäivärahaa voidaan tietyin ehdoin maksaa myös ulkomailla eristyksessä tai karanteenissa oleville.

Työnantajan pitää ilmoittaa ansionmenetyksestä ja poissaolosta Kelaan riippumatta siitä, maksaako työnantaja poissaolon ajalta palkkaa vai ei.

Jos työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään esimerkiksi koronaviruksen takia, Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa korvauksena ansionmenetyksestä. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa siinäkin tapauksessa, että alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja joutuu olemaan poissa työstä, koska lapsi on määrätty pidettäväksi kotona taudin leviämisen estämiseksi.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se on täysimääräinen korvaus työntekijän ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos olisi ollut töissä.

Työnantaja, joka maksaa palkkaa työntekijänsä poissaolomääräyksen ajalta, voi hakea tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Jos työnantaja kuitenkin järjestää työntekijälleen samapalkkaista työtä työstä poissaolon ajaksi, oikeutta tartuntatautipäivärahaan ei ole. Tämä koskee esimerkiksi etätyötä. Jos muusta työstä maksettava palkka on pienempi, maksetaan tartuntatautipäivärahaa menetetyn ansion osalta.

Tartuntatautipäivärahan saamisen edellytyksenä on, että kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on tehnyt päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista.

Päivärahaa voidaan maksaa myös EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Päiväraha korvaa ansionmenetyksen, joten sitä voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta tai tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätyötä. Ansionmenetyksestä tarvitaan työnantajan selvitys.

Tartuntatautilain mukaan päivärahaa ei makseta, jos henkilö on määrätty ulkomailla karanteeniin tai eristettäväksi. Päivärahaa voidaan kuitenkin maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle. Silloin tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa.

Toistaiseksi Kelaan ei ole tullut karanteeneihin liittyviä hakemuksia.

Lue lisää