Tutustu työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen tilastoihin


Kelassa on tilastotietoa Kelan ja kuntien yhteisistä asiakkaista. Olemme koonneet oheen työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen tilastoja. Otamme mielellämme vastaan palautetta siitä, mistä tiedoista olisi hyötyä kunnille ja maakunnille.

Kela.fi-sivulla on tilastotietokanta Kelasto, johon on koottu keskeinen tilastotieto Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Kelastossa voit tehdä raportteja haluamillasi valinnoilla.

Alla olevassa listaan on koottu keskeisimpiä työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen tilastotietolinkkejä Kelastosta.
 

Työttömyysturva


Työttömyysturvan tilastot päivittyvät automaattisesti kuukausittain tai vuosittain raportista riippuen.

Työttömyysturvaetuuksien saajat

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki

Perustoimeentulotuki


Perustoimeentulotuen tilastoista tulee itse valita haluamansa tiedot sivun vasemmasta valintapalkista.

Lisäksi perustoimeentulotuen tilastot-sivulla on julkaistu perustoimeentulotuen kuntakohtainen tilastopaketti vuodelta 2017. Tilaston tiedot ovat pääosin koko vuodelta 2017. Joissain taulukoissa on käytetty poikkileikkaustilanteen tietoa marraskuussa toimeentulotukea saaneista.

Jatkossa (viimeistään vuoden 2019 aikana) tiedot tuotetaan kuntakohtaisesti kuukausittain. Postinumeron perusteella jaoteltavia tilastotietoja ei ole toistaiseksi saatavilla.

Lisätietoja:

  • tilastot@kela.fi