Työnantajat odottavat käytännönläheistä ja selkeää sisältöä perhevapaauudistuksesta

Kela kartoitti yritysten ja organisaatioiden näkemyksiä perhevapaauudistuksen vaikutuksista työnantajille asiakasraadeissa, jotka pidettiin tammikuussa.

Kela järjesti tammikuussa asiakasraateja perhevapaauudistuksen vaikutuksista työnantajille. Raateihin osallistuneet henkilöstöhallinnon edustajat ja palkanlaskijat suhtautuivat perhevapaauudistukseen myönteisesti. Puheenvuoroissa osallistujat myös toivoivat, että isät käyttäisivät jatkossa enemmän vanhempainvapaita.

– Raatiin osallistuneilla oli ilahduttavan myönteinen ja käytännönläheinen asennoituminen perhevapaauudistukseen. Ymmärryksemme työpaikkojen käytännöistä lisääntyi, ja saimme hyviä ehdotuksia viestintään, toteaa raadin puheenjohtajana toiminut Leila Koskela Kelan asiakkuusyksiköstä.

Useimpien osallistujien organisaatioissa ei vielä ole käyty laajempaa keskustelua uudistuksen vaikutuksista. Keskustelijat kuitenkin arvioivat, että lisääntyvät ja tasa-arvoistuvat vanhempainvapaat sekä niiden mahdolliset lyhyet jaksot saattavat tuottaa haasteita henkilöstöresurssien hallinnalle. Työnantajien edustajien mukaan henkilöstön ohjeisiin ja moniin henkilöstöhallinnon järjestelmiin tarvitaan muutoksia, jotta tiedot perhevapaista ohjautuvat palkanlaskentaan oikein ja oikeaan aikaan.

Raatilaiset odottavat Kelalta perhevapaauudistuksesta käytännönläheisiä ja selkeitä sisältöjä niin työnantajille kuin työntekijöille. Työnantajainfo-uutiskirjeen lisäksi viestintää toivottiin sosiaalisen median kanaviin. Työnantajien edustajat kertoivat toivovansa Kelalta koulutuksia ja selkeitä esimerkkejä, joista saa tukea siirtymävaiheeseen.

Kela järjestää perhevapaauudistuksesta verkkoseminaareja. Työnantajille suunnattu verkkoseminaari järjestetään 17.2.2022 klo 9–10.15. Myös neuvoloille ja perhekeskuksille oli oma verkkoseminaarinsa. Lisäksi tekeillä on tietoa koostava työkalupakki konkreettiseksi avuksi.

Perhevapaauudistus astuu voimaan 1.8.2022. Ensimmäiset henkilöasiakkaiden hakemukset uusista perhevapaista tulevat Kelaan toukokuussa lapsista, joiden laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Työnantajien hakemukseen uudet etuudet päivitetään viimeistään alkusyksyn aikana.

Lisätietoja

10.1.2022 julkaistu tiedote Työnantajille ja henkilöstöhallinnolle webinaari perhevapaauudistuksesta - Ajankohtaista työnantajille - kela.fi