Työttömyysturvan etuusmenot pienenivät 10 % vuonna 2017
 


Katso kuva täysikokoisena.

Kelan työttömyysetuuksien saajista reilu 40 % ja ansiopäivärahan saajista noin joka kolmas täytti vuoden lopussa aktiivimallin aktiivisuusehdon.

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia vuonna 2017 yhteensä 4 491 milj. euroa, joka on lähes 500 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2016.

– Lasku syntyi valtaosin ansiopäivärahan etuusmenojen pienentymisestä. Myös vuorottelukorvausten ja peruspäivärahan etuusmenot laskivat, sanoo pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan menot pienenivät poikkeuksellisen paljon


Työttömyyskassat maksoivat ansiosidonnaisia työttömyysturvaetuuksia 2 366 milj. euroa, joka on 16 % vähemmän kuin edellisvuonna. Kelan maksaman työttömyyden perusturvan etuusmenot olivat 2 125 milj. euroa. Laskua edelliseen vuoteen oli 2 %.

– Työllisyys parani vuoden 2017 aikana, mutta se selittänee vain osan työttömyysturvaetuusmenojen pienenemisestä. Todennäköisemmin menojen pienenemistä selittävät useat vuoden 2017 voimaan tulleet lakimuutokset, sanoo tutkija Viveka Tschamurov Kelan tutkimusryhmästä.

– Etuusmenojen kannalta merkittävin muutos oli kansaneläkeindeksin jäädyttäminen ja leikkaaminen, joka alensi ansiopäivärahan kokonaismenoja suhteellisesti enemmän kuin peruspäivärahan kokonaismenoja. Myös muut samaan aikaan voimaan tulleet lakimuutokset ovat osaltaan laskeneet menoja.

Perusturvan etuusmenot laskivat ensimmäisen kerran sitten vuoden 2011. Siitä huolimatta Kela maksoi työttömyysturvaetuuksia vuonna 2017 yli kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2008 ennen taloustaantuman alkua.

Perusturvan osuus työttömyysturvasta jatkoi kasvuaan vuonna 2017. Kelan maksamien etuuksien osuus työttömyysturvamenoista oli viime vuonna 47 %. Vuonna 2008 vastaava osuus oli 36 %. Perusturvaetuuksien osuus korvatuista päivistä oli 62 %.

Aktiivimallin vaatimukset täyttyivät monella jo 2017


Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen työttömyysturvan aktiivimallin myötä työttömyysetuuden saajan täytyy tehdä palkkatyötä, toimia yrittäjänä tai osallistua TE-palveluiden järjestämiin työllistymistä edistäviin palveluihin, jotta oikeus täyteen työttömyysetuuteen säilyy. Nämä aktiivisuusvaatimukset täyttyivät osalla työttömyysetuuden saajista jo vuonna 2017.

Ansiopäivärahan saajilla aktiivisuusvaatimus täyttyy useimmiten palkkatulojen myötä. Joulukuussa 2017 lähes joka neljäs (23 %) ansiopäivärahan saaja sai työttömyyspäivärahan työtulojen kanssa soviteltuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista joka kymmenes sai soviteltua etuutta.

Kelan työttömyysetuuksien saajat osallistuvat usein työllistymistä edistäviin palveluihin. Joulukuussa 2017 lähes joka kolmas (34 %) Kelan työttömyysetuuden saaja sai etuuden työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Ansiopäivärahan saajissa osuus oli 12 %.

 

Lue lisää tilastokatsauksesta: