Uuden äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouskilpailu alkoi

Kela on käynnistänyt vuoden 2021 äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouskilpailun. Kilpailutuksessa painotetaan vastuullisuutta ja laatua.

Kelan jakaman äitiyspakkauksen tuotteet kilpailutetaan vuosittain. Vuoden 2021 äitiyspakkauksen tarjouspyyntö löytyy julkisten hankintojen sähköisestä ilmoituskanavasta Hilmasta. Tarjouksia voi jättää 5.2.2020 asti. Tuotteita hankitaan noin 28 000 äitiyspakkaukseen.

Kela painottaa äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnassa laatua. Pisteytyksessä laadun painoarvo on 70 % ja hinnan 30 %. Vuoden 2021 äitiyspakkauksen tuotteiden hankinnassa huomioidaan aiempaa enemmän vastuullisuutta.

– Äitiyspakkaus elää ajassa, eikä se ole ikinä valmis. Pakkauksen vastuullisuuden kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa, kertoo etuuspäällikkö Johanna Aholainen.

Kela on kehittänyt äitiyspakkauksen vastuullisuutta ja kuullut ulkopuolisia asiantuntijoita. Tänä vuonna laatukriteeriksi on lisätty luomupuuvilla ja hankittavaksi kohteeksi kierrätysmateriaalista valmistettu tuote.

– Tuleeko pakkaukseen kierrätyspuuvillaa, riippuu tietenkin siitä, että tarjotaanko siihen kaikki kriteerit täyttävä laadukas tuote, Aholainen sanoo.

Kaikilta tavarantoimittajilta pyydetään erilliset selvitykset, jos tuotteen valmistusmaa on sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta luokiteltu riskimaaksi.

Äitiyspakkauksen vastuullisuuden kehittäminen on osa Kelan vastuullisuustyön kokonaisuutta. 

­– Kela on kansallisesti merkittävä toimija, jonka toiminta heijastuu laajasti koko yhteiskuntaan. Siksi huomioimme kestävän kehityksen kaikessa toiminnassamme, kertoo vastuullisuuden asiantuntija Siina Lepola-Lång.

Äitiyspakkauksen tuotteiden tarjouspyyntöä koskevat kysymykset pitää esittää Hanki-tarjouspalvelun kautta tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Kelan asiantuntija eivät valitettavasti voi vastata suoraan heille lähetettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin.