Vanhempainpäivärahaa sai ennätysmäärä isiä


Vuonna 2015 vanhempainpäivärahaa sai 65 485 isää, mikä on 11 % enemmän kuin edellisvuonna. Määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin.

Isyysvapaa on enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Isä voi pitää isyysvapaata enintään 18 arkipäivää samaan aikaan, kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysvapaapäivät voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan saaminen on loppunut. Kelan tilastokatsauksen mukaan vuonna 2015 kasvoi erityisesti niiden isien määrä, jotka saivat isyysrahaa vanhempainrahakauden jälkeen. Vuonna 2015 heitä oli 27 492 kun edellisvuonna määrä oli 19 299.

Myös isille korvattujen vanhempainpäivärahapäivien osuus kaikista korvatuista päivistä kasvoi 8,3 %:sta 9,7 %:iin. Vanhempainpäiväraha on yhteinen nimitys etuuksille, joita ovat äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha.

Isien määrän kasvuun vaikutti vuoden 2013 lakimuutos. Isyysvapaat on pidettävä viimeistään siihen mennessä, kun lapsi on 2 vuotta.  Koska isyysvapaan voi pitää aiempaa myöhemmin, yhä useampi isä voi saada etuuksia saman kalenterivuoden aikana. Vuonna 2015 vanhempainpäivärahoja maksettiin paitsi vuonna 2015 myös vuosina 2014 ja 2013 syntyneistä lapsista. Toisaalta isät myös pitivät entistä enemmän vanhempainrahapäiviä: Vuonna 2013 syntyneiden lasten isille korvattiin kauden aikana keskimäärin 36 arkipäivää, kun vuonna 2012 syntyneiden lasten isille korvattiin keskimäärin 33 arkipäivää.

Lisätietoja asiakkaille: