Vanhempien mielestä 1,5–2 vuotta on sopiva ikä lapselle aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa

Varhaiskasvatuksen aloitusikä herättää usein vahvasti tunnepitoista keskustelua, jota värittävät omat tai muiden kokemukset esimerkiksi varhaiskasvatuksen laadusta. Vanhempien työmarkkina-asema, koulutustausta ja perheen lapsiluku voivat vaikuttaa siihen, mikä on vanhempien mielestä sopiva ikä aloittaa varhaiskasvatus.

Kelan Äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselyssä selvitettiin pienten lasten vanhempien mielipiteitä siitä, minkä ikäisenä lapsi on valmis menemään hoitoon kodin ulkopuolelle. Kysely toteutettiin Kelan tutkimuksessa vuodenvaihteessa 2019–2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 202 äitiä ja 825 isää.

Kyselyn tulosten perusteella vanhemmat pitävät yleisimmin 1,5–2 vuoden ikää sopivana ikänä aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa. Tulosten perusteella isät ovat kuitenkin valmiita laittamaan lapsen hoitoon jonkin verran aikaisemmin kuin äidit. Myös vanhempien koulutustausta ja perheen lapsiluku vaikuttavat siihen, minkä ikäisen lapsen katsotaan olevan valmis aloittamaan varhaiskasvatuksessa.

Lue lisää Kelan Tutkimusblogista: Vanhempien mielestä 1,5–2 vuotta on sopiva ikä lapselle aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa.