Yhä useampi alle 40-vuotias saa täyttä kansaneläkettä

Täyden kansaneläkkeen saajien määrä kasvoi viime vuonna ensimmäisen kerran sitten vuoden 1985.


Katso kuva täysikokoisena.

Vuonna 2017 täyden kansaneläkkeen saajamäärä alkoi nousta. Sitä ennen saajien määrä oli vähentynyt joka vuosi yli 30 vuoden ajan.

Kaikkiaan Suomessa asuvia kansaneläkkeen saajia oli viime vuoden lopussa 572 000. Heistä kansaneläkkeen sai vähennettynä 495 000 ja täytenä 76 000 henkilöä.

– 10 vuodessa kansaneläkkeen saajien määrä on vähentynyt yli 10 % eli noin 66 000 henkilöllä. Keskimäärin kansaneläkkeiden saajien määrä on vähentynyt vuosittain 7 300 eläkeläisellä, kertoo suunnittelija Reeta Pösö Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

Täyttä kansaneläkettä voi saada henkilö, jonka työeläke on enintään 55,54 euroa kuukaudessa. Tänä vuonna kansaneläkkeen täysi määrä yksin asuvalla on 628,85 euroa kuukaudessa.

Nuorten eläkeläisten määrä kasvanut

Täyden kansaneläkkeen saajien määrä on lisääntynyt selvästi nuorissa ikäryhmissä. 16–39-vuotiaiden saajien määrä kasvoi 10 vuodessa 20 %, ja heitä oli viime vuoden lopussa 26 000.

70 vuotta täyttäneiden täyden kansaneläkkeen saajien määrä taas on vähentynyt vuodesta 2008 peräti 43 %. Suomessa asui 70 vuotta täyttäneitä täyden kansaneläkkeen saajia viime vuoden lopussa enää 13 400.

Kolme neljästä täyden kansaneläkkeen saajasta työkyvyttömyyseläkkeellä

Täyden kansaneläkkeen saajista työkyvyttömyyseläkkeellä oli 56 000 henkilöä (74 %). Heistä miehiä oli 56 %. 10 vuodessa saajien määrä on kasvanut 7 %.

– Kahdeksan kymmenestä täyden kansaneläkkeen saajasta sai työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriön perusteella. Osuus on suurempi kuin muilla Kelasta työkyvyttömyyseläkettä saavilla, Pösö kertoo.

Vanhuuseläkkeellä täyden kansaneläkkeen saajista oli 20 000 henkilöä (26 %).  Heistä selvä enemmistö oli naisia (70 %). Vanhuuseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt vuodesta 2008 vajaan kolmanneksen (29 %).

Yhä harvempi nainen joutuu turvautumaan kansaneläkkeeseen

10 vuodessa täyttä kansaneläkettä saavien naisten määrä on vähentynyt 18 %. Vähennystä on erityisesti 70 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä.

– Yhä useammalla naisella on työeläketuloja, jolloin kansaneläkettä ei jää maksettavaksi tai se maksetaan vähennettynä, Pösö sanoo.

Täyttä kansaneläkettä saavien miesten määrä on sen sijaan kasvanut 10 vuodessa 10 %. Lisäystä on sekä nuorten että keski-ikäisten ryhmissä.

Toimeentulotukea sai 15 % täyden kansaneläkkeen saajista

Lähes kaikki täyden kansaneläkkeen saajat saivat myös takuueläkettä (96 %). Työeläkettä ja täyttä kansaneläkettä sai 9 600 eläkeläistä (13 %).  Noin kaksi kolmesta täyden kansaneläkkeen saajasta sai eläkkeensaajan asumistukea ja noin puolet hoitotukea.

Perustoimeentulotukea sai vuoden 2017 aikana 15 % täyden kansaneläkkeen saajista. Toimeentulotukea saavien osuus oli selvästi suurempi 16–39-vuotiaiden ikäryhmässä verrattuna 70 vuotta täyttäneisiin.

Lisätietoa: