Yksityisen hoidon tuki muuttuu elokuussa – osa kuntalisäsopimuksista uusitaan

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Lainmuutoksen johdosta lapsen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen palautuu elokuun alusta alkaen.

Lainmuutos vaikuttaa Kelan maksamaan yksityisen hoidon tukeen. Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvan lapsen huoltajien perhevapaat, opinnot tai työmarkkina-asema eivät enää 1.8.2020 alkaen vaikuta yksityisen hoidon tukeen, eikä perheiden tarvitse selvittää enää Kelalle lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 173,95 €/kk kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista hoitolisää maksetaan enintään 146,29 €/kk lasta kohden. Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalta esiopetusikäiseltä lapselta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 64,00€/kk ja mahdollinen hoitolisän määrä puolet tavallisesta eli enintään 73,15 e/kk.

Kela tiedottaa kevään aikana kuntia kuntalisäsopimusten uusimisesta

Hoitorahan ja hoitolisän lisäksi asiakkaan kotikunta saattaa maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kuntalisän määrä ja myöntämisedellytykset ovat kuntakohtaisia. Lainmuutoksen vuoksi myös yksityisen hoidon tuen kuntalisän ehdot muuttuvat. Kuntalisästä poistuu ne ehdot, jotka koskevat lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta. Myös lapsen hoitoaikaa koskeva ehto muutetaan takaisin yli 25 tuntiin viikossa, kuten hoitoaika oli määritelty ennen edellistä lainmuutosta 2016.

Kela uusii kuntalisäsopimukset kaikkien niiden kuntien osalta, joiden sopimuksissa on mukana ehto enintään 20 tunnin varhaiskasvatusoikeuden määristä ja hoitoaikaa koskeva ehto yli 20 tunnista. Kela tiedottaa kuntia tästä kevään aikana tarkemmin.

Asiakkailta muutos ei vaadi toimenpiteitä. Kela tarkistaa yksityisen hoidon tuet 1.8.2020 alkaen ja lähettää asiakkaille päätöksen.

Lisätietoja