Yli 80-vuotiaat asuvat yhä useammin puolison kanssa


Tulevaisuuden ikääntyvä väestö on korkeammin koulutettua kuin koskaan aikaisemmin. Naisten yksin asuminen vähenee.

Korkea koulutus ja puolison kanssa asuminen parantavat ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä vähentävät kuolleisuutta. Asumismuodon ja koulutustason muutoksilla saattaa siten olla merkittävä vaikutus ikääntyvän väestön hoivantarpeeseen ja hyvinvointiin.

– Vuoteen 2035 mennessä yli 65-vuotiaan väestön yksin asuminen vähenee ja samalla koulutustaso paranee nopeasti. Voimme siis odottaa tulevan ikääntyvän väestön olevan terveempää ja toimintakykyisempää kuin aikaisemmin, sanoo Helsingin yliopiston professori Pekka Martikainen.

Naiset asuvat useammin yksin

Vuonna 2011 yksin asuminen oli ikääntyvillä naisilla yleisempää kuin miehillä. 65–79-vuotiaista naisista asui yksin noin 40 % ja yli 80-vuotiasta naisista jo 60 %. Samanikäisistä miehistä asui yksin noin 20–30 %.

Naisten ja miesten ero yksin asumisen odotteessa kuitenkin kapeni vuodesta 1987 vuoteen 2011. Yhtenä syynä on se, että ero naisten ja miesten eliniänodotteessa on pienentynyt.

– Tämän kehityksen ennustetaan jatkuvan, joten naiset voivat todennäköisesti odottaa elävänsä yhä suuremman osan jäljellä olevasta elinajastaan puolison kanssa. Miehillä taas yksin asuminen yleistyy hieman, Martikainen sanoo.

Muut asumismuodot – esimerkiksi lasten kanssa asuminen – ovat käyneet yhä harvinaisemmiksi. Niiden osuus vähenee entisestään vuoteen 2035 mennessä.

Tutkimus tarkasteli yli 65-vuotiaiden suomalaisten asuntokuntarakenteessa tapahtuneita muutoksia vuodesta 1987 vuoteen 2011. Tutkimus selvitti, asuvatko ikääntyneet yksin, puolison kanssa vai muiden henkilöiden kanssa. Lisäksi se ennusti asuntokuntarakennetta vuoteen 2035 saakka iän, sukupuolen ja koulutuksen mukaan. Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston pitkittäisaineistoon, ja sen ovat rahoittaneet Kela ja Eläketurvakeskus.

Julkaisu: Martikainen P., Murphy M., Moustgaard H. ja Mikkonen J. Changes in the household structure of the Finnish elderly by age, sex and educational attainment in 1987–2035. Helsinki: Kela, Working papers 87, 2016 ISSN 2323-9239 (pdf).