Yöpymiskorvaukset liittyvät etenkin lasten sairaalahoitoon


Majoitusta tarvitsevat yöpyvät usein potilashotelleissa.

Kela maksaa sairausvakuutuslain perusteella korvauksia matkakustannusten lisäksi myös yöpymiskustannuksista. Korvausta maksetaan silloin, kun yöpyminen on ollut tarpeellinen esimerkiksi hoitoon tai kuntoutukseen ehtimiseksi tai toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi.

Vuonna 2015 yöpymiskorvauksia maksettiin 14 000 henkilölle yhteensä 48 000 yöstä. Korvauksen enimmäismäärä on 20,18 euroa yöltä. Yöpymiskorvauksia maksetaan eniten pitkien etäisyyksien Lapissa asuville.

Kelassa tehdyn rekisteritutkimuksen mukaan kaksi kolmesta sairausvakuutuksen korvaamasta yöpymisestä vuonna 2012 liittyi sairaalahoitoon. Useimmiten hoitopaikka oli Helsingin yliopistollinen keskussairaala tai Oulun yliopistollinen sairaala. Yli puolet sairaalahoitoon liittyvistä yöpymisistä liittyi lasten sairauksiin. Reilu viidennes yöpymisistä liittyi Kelan kuntoutukseen, lähinnä kuntoutuskursseihin.

Lapsille maksetuissa yöpymiskorvauksissa on käytännössä kyse hoitoon osallistuvien vanhempien yöpymisestä lapsen hoitopaikan lähellä. Nämä yöpymisjaksot voivat olla kymmeniä tai jopa satoja öitä pitkiä. Koska yöpymiskustannuksilla ei ole omavastuukattoa toisin kuin matkakustannuksilla, yöpymisistä korvauksen jälkeen itselle maksettavaksi jäävät summat voivat nousta suuriksi. Toisaalta yöpymiskorvauksia saadaan useimmiten vain yhtenä vuonna.

Potilashotelleja käytössä Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Useat yöpymiskorvauksen saajista yöpyvät niin sanotuissa potilashotelleissa. Kyselytutkimuksella selvitettiin Suomessa toimivat potilashotellit, joita oli 18. Ne ovat erityyppisiä, yleensä vaatimattomia, kooltaan pienistä kerrostaloasunnoista 70 vuodepaikan yksiköihin. Potilashotelleja ylläpitävät useimmiten syöpäjärjestö tai sairaala. Viime aikoina on perustettu myös yksityisiä potilashotelleja. Valtaosa yöpymisistä tapahtuu kahdessa isossa potilashotellissa, jotka sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa.

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa potilashotellimajoitusta käytetään myös sairaalahoidossa perinteistä vuodepaikkaa edullisempana vaihtoehtona. Tyypillinen käyttäjäryhmä ovat vasta synnyttäneet äidit vauvoineen.

Julkaisu: Turunen E, Tillman P, Maunula N. Yöpyminen sairaanhoidon matkalla. Sairausvakuutuksen yöpymiskorvaukset ja potilashotellitoiminta Suomessa sekä katsaus potilashotellitoimintaan ja tutkimuskirjallisuuteen muissa Pohjoismaissa. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 1, 2016. ISBN 978-952-284-001-1 (nid.), ISBN  978-952-284-002-8 (pdf). Hinta: 25 euroa.
 

Tilaukset: julkaisut@kela.fi