Apoteksmeddelande 8-2024: Dosdispensering | FPAGå till innehållet
Meddelande

Dosdispensering

Publicerad 17.5.2024

Apoteksmeddelande 8/2024

Vid dosdispensering expedierar apoteket kundens läkemedel för två (2) veckor iordningställda i engångsdoser. Från mängden för två veckor kan man avvika bara av grundad anledning. Målsättningen är att stora mängder läkemedel inte blir oanvända om kundens medicinering avslutas eller ändras.

Man kan avvika från läkemedelssatsen för två veckor sporadiskt och bara av grundad anledning. Grundade anledningar kan vara semester, helger, att kunden ska resa bort, att ny medicinering inleds på försök och andra orsaker som kan jämföras med dessa. Enbart det att kunden själv framför en begäran är i regel inte en tillräcklig anledning. Den grundade anledningen meddelas FPA i tilläggsuppgifterna om dosdispenseringsinköpet.

Apoteken ska självständigt bedöma och avgöra de fall där man sporadiskt kan lämna ut en läkemedelsmängd som avviker från läkemedelssatsen för två veckor. FPA kan inte ta ställning till sådana fall eftersom det är apoteken som bedömer huruvida kundens läkemedelsbehandling genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Apoteken är uppdaterade till exempel i fråga om sina dosdispenseringskunders medicinering och om medicineringens varaktighet. Apoteken och vårdenheterna bör ha lokala överenskommelser om praxis vid eventuella förändringar i medicineringen. Apoteken ska dessutom ta hänsyn till att det i fråga om vissa kundgrupper kan finnas stora risker i samband med förändringar i medicineringen.

Hur ska apoteket gå tillväga?

Apoteket ska från fall till fall bedöma om kundens läkemedelsbehandling genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Om du av grundad anledning till en dosdispenseringskund lämnar ut en läkemedelssats som är större än läkemedelssatsen för två veckor ska du i tilläggsuppgifterna om inköpet meddela FPA orsaken till varför du avvikit från läkemedelssatsen för två veckor. Avvikelsen bedöms separat i fråga om varje enskild kund och orsaken till avvikelsen antecknas separat vid dosdispenseringsinköpet för varje enskild kund. FPA tar inte ställning till fallen i fråga, så FPA behöver inte kontaktas.

Läs mer


Kompetenscentret för hälso- och sjukvårdsförmåner/läkemedelsgruppen

Senast ändrad 30.5.2024