Årsjusteringen av det allmänna bostadsbidraget minskar bostadsbidraget för många studerande | FPAGå till innehållet
Meddelande

Årsjusteringen av det allmänna bostadsbidraget minskar bostadsbidraget för många studerande

Publicerad 3.6.2024

FPA justerar det allmänna bostadsbidraget minst en gång per år fastän hushållets förhållanden inte har förändrats. För många studerande infaller tidpunkten för årsjusteringen i augusti eller september. På grund av nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget minskar bidragets belopp när det justeras.

Det allmänna bostadsbidraget justeras minst en gång per år. Syftet med årsjusteringen är att försäkra sig om att bidraget betalas ut till mottagaren med rätt belopp.  
 
Den som får bostadsbidrag ska ansöka om att bidraget justeras när det har gått ett år sedan det beviljades eller senast justerades. Många studerande har fått sitt senaste beslut om bostadsbidrag i augusti eller september 2023. 
 
Cirka två månader före tidpunkten för årsjusteringen av bostadsbidraget får kunderna ett brev från FPA med anvisningar för justeringen. Om kunden har avstått från papperspost, skickas brevet endast via MittFPA. Ansökan om årsjustering ska lämnas in till FPA före tidpunkten för justeringen. Om kunden inte ansöker om årsjustering i tid måste bostadsbidraget dras in. 
  
Kunden kan ansöka om årsjustering i MittFPA eller genom att fylla i blankett AT1r och lämna in blanketten till FPA. 

Det allmänna bostadsbidraget minskar för alla stödtagare

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, och nedskärningarna trädde i kraft 1.4.2024. Till följd av lagändringarna minskar det allmänna bostadsbidraget för alla som får allmänt bostadsbidrag. Nedskärningarna gäller alltså också studerande.

Följande förändringar i det allmänna bostadsbidraget trädde i kraft 1.4.2024: 

  • Ersättningsprocenten för det allmänna bostadsbidraget sänktes från nuvarande 80 procent till 70 procent av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken. 
  • Bassjälvriskandelen i samband med det allmänna bostadsbidraget ökade från 42 procent till 50 procent. 
  • Förvärvsinkomstavdraget på 300 euro i samband med det allmänna bostadsbidraget slopades.  
  • Det maximibelopp av boendeutgifterna som beaktas i Helsingfors minskades. 

- Enligt FPA:s uppskattning minskar det allmänna bostadsbidraget för den enskilda studeranden med i genomsnitt knappt 100 euro i månaden, säger Mirja Peltonen, specialplanerare vid FPA. 
 
I samband med förhandlingarna om budgetramarna föreslog regeringen att från och med 1.8.2025 ska studerande inte ha rätt till allmänt bostadsbidrag, utan studerande ska därefter få bostadstillägg till studiestödet. FPA informerar kunderna om förändringen allt efter att lagberedningen framskrider.

Aktuellt med mellanjustering om hushållets förhållanden förändras

Om förhållandena för en person som får allmänt bostadsbidrag eller för någon annan person i samma hushåll förändras, ska bidraget justeras redan före årsjusteringen. Det här kallas för mellanjustering. 
 
Man ska ansöka om mellanjustering av bostadsbidraget till exempel om de sammanlagda inkomsterna för dem som hör till hushållet ökar med minst 400 euro per månad eller boendekostnaderna minskar med minst 50 euro per månad. Man kan också ansöka om justering om inkomsterna minskar med minst 200 euro per månad eller boendekostnaderna ökar med minst 50 euro per månad.  
 
Innan man ansöker om mellanjustering kan man vid behov försäkra sig om att en justering är nödvändig genom att ringa FPA:s servicenummer 020 692 230.

Läs mer

 

Senast ändrad 3.6.2024