Beställning av tolkning av främmande språk i samband med rehabilitering | FPAGå till innehållet
Meddelande

Beställning av tolkning av främmande språk i samband med rehabilitering

Publicerad 26.6.2024

Använd antingen beslutskoden som finns i rehabiliteringsbeslutet eller i skyddad e-post klientens personuppgifter för att identifiera klienten när du första gången beställer tolkning av främmande språk i samband med rehabilitering för klienten.

När du första gången beställer tolkning i samband med rehabilitering för klienten ska du för att identifiera klienten till meddelandet lägga till antingen den beslutskod som finns i rehabiliteringsbeslutet eller i skyddad e-post klientens personuppgifter (klientens namn och födelsedatum). Klientens uppgifter hittas också med den gamla ID-koden för tolkning. På det sättet försäkrar vi oss om att beställningen av tolkning sker på ett datasäkert sätt.

Använd vid fortsatta beställningar alltid ID-koden för tolkning.

Senast ändrad 26.6.2024