Enkät för klienter som får terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering | FPAGå till innehållet
Meddelande

Enkät för klienter som får terapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering

Publicerad 3.6.2024

Vi samlar in klienternas erfarenheter av de terapitjänster som FPA ordnar inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att utveckla tjänsterna. Enkäten är öppen 3–30.6.2024.

Du kan svara på enkäten om du för närvarande får terapi inom ramen för FPA:s krävande medicinska rehabilitering. Du kan svara på enkäten på egen hand eller tillsammans med en närstående. En vårdnadshavare kan svara på enkäten för ett minderårigt barns räkning.

Svara på enkäten senast 30.6.2024. Det tar cirka 10–15 minuter att besvara enkäten.

Svara på enkäten.

Det är tryggt att besvara enkäten och svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten besvaras anonymt. Dina identifikationsuppgifter, din e-postadress eller uppgifterna om din webbläsare eller ditt operativsystem sparas inte.

Tack för att du tog dig tid att svara!

Senast ändrad 3.6.2024