Försöket med skrivtolkning på distans avslutas i slutet av juni | FPAGå till innehållet
Meddelande

Försöket med skrivtolkning på distans avslutas i slutet av juni

Publicerad 26.6.2024

Försöket med skrivtolkning på distans som Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning erbjudit avslutas i slutet av denna månad. Det sex månader långa försöket har gett kunderna möjlighet att använda skrivtolkning på distans i korta ärenden.

Kunder som använder skrivtolkning har i ett drygt halvårs tid kunnat få service och kortvarig tolkning på distans från Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Försöket grundar sig på förslag som lagts fram av en arbetsgrupp som behandlade textsamtalstjänstens framtid. I arbetsgruppen som leddes av social- och hälsovårdsministeriet deltog kundorganisationer, FPA, kommunikationsministeriet, justitieministeriet och finansministeriet.

Syftet med försöket var att undersöka hur skrivtolkning fungerar via distansförbindelser och om den lämpar sig för kortvarig kontakttolkning i samband med distansservice. Genom försöket utreddes också om skrivtolkning på distans i framtiden skulle kunna ersätta den nuvarande textsamtalstjänsten. FPA ville också främja jämlikheten mellan sina kunder genom att erbjuda dem nya kommunikationsmöjligheter.

Försöket med skrivtolkning på distans inleddes 7.11.2023 och avslutas 30.6.2024.

Lågt antal användare

Trots att tjänsten var tillgänglig tre dagar i veckan blev antalet användare lägre än förväntat. Under drygt ett halvår användes tjänsten mindre än hundra gånger.

– Det är svårt att utifrån antalet användare är  göra en heltäckande bedömning av om tjänsten i sin nuvarande form skulle uppfylla användarnas behov, säger Sari Paloposki, chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. 

Det låga antalet användare berodde delvis på att vi kommunicerade om försöket främst till våra nuvarande kunder och samarbetspartner. Tjänsten skulle också kunna vara till nytta för personer som ännu inte har ansökt om rätt till tolktjänst för personer med funktionsnedsättning.

Tekniska utmaningar för en del av kunderna

Tekniken har också inneburit vissa utmaningar för användarna.

– Under försöket erbjöds kunderna så mycket tid som möjligt för att prova på att använda tjänsten, men det kan hända att en del av användarna skulle behöva ännu mer teknisk handledning, konstaterar Paloposki.

Även om försöket avslutas, kommer erfarenheterna och responsen att utvärderas noggrant. FPA fick värdefull information om användargrupperna för denna typ av försök, om hur man når dem och om hur tjänsten fungerar tekniskt.

Läs mer

 

Senast ändrad 26.6.2024