FPA återupptar upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA återupptar upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning

Publicerad 27.5.2024

FPA har återupptagit den upphandling av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning som avbröts. Upphandlingen inleds på nytt i hela landet.

FPA ordnar tolktjänster för personer med hörselnedsättning, syn- och hörselnedsättning eller tal- och språkstörning i enlighet med lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010). FPA köper tjänsterna av utomstående serviceproducenter. Upphandlingen görs inom alla sex upphandlingsområden.

FPA avbröt upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning 20.5.2024.

Det är fråga om upphandling av social- och hälsovårdstjänster enligt bilaga E som överstiger det nationella tröskelvärdet enligt 25 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, upphandlingslagen).

Upphandlingsannonser som gäller upphandlingen har publicerats på annonseringskanalen HILMA 26.5.2024.

Norra upphandlingsområdet

Mellersta upphandlingsområdet

Västra upphandlingsområdet

Upphandlingsområdet för Nyland

Upphandlingsområdet för Österbotten

Östra upphandlingsområdet

Läs mer

FPA avbryter av tekniska skäl upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning

Planeringen av upphandlingen av tolktjänster för personer med funktionsnedsättning är snart klar – kundernas synpunkter kartlades med en enkät

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

FPA:s upphandlingar

Senast ändrad 28.6.2024