FPA förbereder sig för betydande besparingar i sin verksamhet | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA förbereder sig för betydande besparingar i sin verksamhet

Publicerad 12.6.2024

FPA har ålagts att spara 45 miljoner euro som en del av besparingarna inom den offentliga förvaltningen. FPA:s styrelse har fastställt att ett produktivitetsprogram för 2025-2027 lanseras. Besparingarna påverkar också de tjänster som ges till kunderna.

FPA:s styrelse fastställde att produktivitetsprogrammet lanseras vid sitt möte i tisdags.

– Vi talar om de största nedskärningarna i FPA:s verksamhetskostnader på årtionden, säger Vertti Kiukas, ordförande för FPA:s styrelse.

– Produktivitetskraven och besparingsbehoven är bestående, vilket innebär att vi behöver utveckla vår verksamhet och våra processer så att de blir smidigare, fortsätter Kiukas.

Produktivitetsprogrammet ingår i en sparplan som framför allt syftar till att spara in på personalkostnader och lokaler. I praktiken innebär det att antalet visstidsanställningar minskar och att arbetsuppgifter slås samman eller avskaffas när fast anställda lämnar FPA. I slutet av förra året hade FPA cirka 8500 anställda, av vilka 700 var visstidsanställda.

– Vi får inte glömma att FPA:s kunniga personal är vår viktigaste resurs. Vi vill genomföra besparingarna i enlighet med en god personalpolitik och måna om personalens ork och välbefinnande i arbetet trots besparingarna, betonar generaldirektör Outi Antila.

Ändringar i lokaler och servicenät

FPA kommer också att göra besparingar genom att dra ner på antalet lokaler och serviceställen.

– Besparingarna syns så småningom också för kunderna till exempel i snabbheten och tillgången på tjänster, berättar Antila.

Besparingar eftersträvas också genom att FPA uppmanar sina kunder att avstå från papperspost och i stället ta emot beslut i elektronisk form. Dessutom kommer FPA att minska mängden köpta tjänster, men satsningarna på ny teknik fortsätter.

De valda sparobjekten har stöd bland FPA:s anställda, eftersom samma teman kom upp när de anställda ombads komma med idéer och sparförslag.

Besparingar och bättre produktivitet i verksamheten kan också uppnås genom lagändringar. FPA förbereder ett förslag till ministerierna om lagändringar som medför besparingar och främjar produktiviteten. Ett meddelande om förslaget publiceras nästa vecka.

– Jag hoppas att lagstiftarna snabbt tar tag i de lagändringar som FPA föreslår. Med hjälp av dem skulle det vara möjligt att göra vår verksamhet effektivare och samtidigt upprätthålla en god servicenivå för kunderna, berättar Kiukas.

FPA betalade ut 16,6 miljarder euro i förmåner under 2023. FPA:s verksamhetskostnader uppgick till 644 miljoner euro. Beslut om de kommande årens finansiering av de Kanta-tjänster som FPA sköter och utvecklar kommer att fattas separat.

Senast ändrad 12.6.2024