FPA på sommaren | FPAGå till innehållet
Artikel

FPA på sommaren

Publicerad 27.6.2024

Vad ska man komma ihåg när man sköter FPA-ärenden på sommaren? Här har vi samlat tips som är bra att komma ihåg när du uträttar ärenden hos FPA på sommaren.


 

Sommaröppettider på FPA:s serviceställen

Vissa FPA-serviceställen har avvikande öppettider under sommaren. Sommaröppettiderna börjar gälla vid olika tidpunkter i juni och upphör senast 30.9.2024..

Kontrollera serviceställenas öppetidet

Telefontjänsten är öppen som vanligt

Telefontjänsten är öppen från måndag till fredag kl. 9–16 också på sommaren. På midsommarafton 21.6 är telefontjänsten stängd. Alla de personliga ärenden som kan uträttas vid ett serviceställe kan du också sköta per telefon.  

FPA:s telefontjänst på skoltsamiska är öppen torsdagar kl. 9–11 (stängd 17.6–5.7 och 29.7–9.8.2024). Telefonnumret är 020 634 4795. Telefontjänsten på nordsamiska är stängd tills vidare. Samiskspråkiga kunder kan också lämna en kontaktbegäran per e-post på adressen saame@kela.fi.

Se FPA:s servicenummer

Tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning är öppet som vanligt på sommaren. Distansservicens öppettider ändras dock så att den under tiden 24.6–2.8 är öppen kl. 9–13.

Kontrollera öppetiderna för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Sköt dina ärenden i MittFPA, när som helst

Du kan sköta de flesta FPA-ärenden i MittFPA, till exempel ansöka om förmåner, kontrollera beslut, se när en förmån betalas ut samt skicka bilagor och meddelanden till FPA.

Logga in i MittFPA

På FPA:s webbplats ger chattbotten under alla tider på dygnet råd bland annat i frågor som gäller utkomststöd, allmänt bostadsbidrag, stöd för studerande och familjeförmåner.  

FPA betjänar kunderna även på Facebook och Instagram.

Andra serviceställen

Om du inte kan sköta dina ärenden i MittFPA eller per telefon och FPA:s närmaste serviceställe är stängt, kan du få hjälp med ärendena också annanstans. På många orter har myndigheterna en gemensam servicepunkt, där man kan få rådgivning i FPA-ärenden på en allmän nivå.

Råd i FPA-ärenden ges också vid flera Navigatorer, servicetorg och servicecenter.  
 
På många orter erbjuder FPA dessutom distansservice, vilket innebär att du får kontakt med en FPA-anställd via en videoförbindelse. Distansservicen motsvarar servicen vid FPA:s egna serviceställen.  

Resor är inte ett hinder för att sköta FPA-ärenden. Med de här tipsen kan du njuta av semestern utan bekymmer och lita på att dina FPA-ärenden är under kontroll.

Så här sköter du FPA-ärenden i stugan och på resan (mittiallt.fi)

Om du vill kan du avstå från papperspost från FPA. När du avstår från papperspost får du information om ditt beslut snabbare än med brevpost.

Gör så här om du vill avstå från papperspost

FPA behandlar ansökningar på normalt sätt på sommaren. Ibland får FPA dock så många ansökningar att handläggningstiderna blir längre än vanligt. 

En del av ansökningarna handläggs alltid något snabbare än genomsnittet, en del långsammare.

Kontrollera de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar

Behandlingen av en ansökan kan fördröjas till exempel på grund av att uppgifter eller bilagor saknas. Om FPA behöver mer information eller bilagor för behandlingen av din ansökan, ringer FPA dig eller skickar ett meddelande i MittFPA.

Du kan enkelt kontrollera statusen för din ansökan i MittFPA. I MittFPA kan du också skicka meddelanden till FPA och bifoga nödvändiga bilagor till din ansökan. 

Du kan också skicka bilagorna per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Är du en ny studerande? 

Ska du börja studera vid en högskola? Grattis till studieplatsen! Kom ihåg att ansöka om FPA:s stöd i god tid. Handläggningstiden för studiestöd kan bli längre än normalt på grund av rusning i slutet av sommaren. 

FPA-tips för nya studerande

Fortsätter du dina studier?

Tips om studerandes försörjning på sommaren.

Studerande och sommar – arbete och inkomster

Om det sker förändringar i din situation eller dina inkomster under sommaren, kom ihåg att meddela FPA. Då betalas stöden till rätt belopp till dig och du undviker eventuella återkrav.

 

Senast ändrad 27.6.2024