FPA:s rapporter över egenkontroll har publicerats | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA:s rapporter över egenkontroll har publicerats

Publicerad 17.6.2024

FPA har publicerat rapporter över egenkontroll av medicinsk rehabilitering och studerandehälsovård för högskolestuderande för perioden 1.1–30.4.2024. FPA övervakar att de tjänster som FPA ordnar genomförs i enlighet med lagen om tillsynen över social- och hälsovården. 

FPA har publicerat de första rapporterna över egenkontroll, som beskriver hur egenkontrollen av den medicinska rehabilitering och den studerandehälsovård för högskolestuderande som FPA ordnar har genomförts. FPA publicerar rapporterna med fyra månaders mellanrum, och de första rapporterna gäller perioden 1.1–30.4.2024.

FPA har skyldighet att själv kontrollera att de rehabiliteringstjänster och den studerandehälsovård för högskolestuderande som FPA ordnar genomförs enligt lagen om tillsynen över social- och hälsovården. I början av januari publicerade FPA ett program för egenkontroll av rehabiliteringstjänsterna och ett program för egenkontroll av studerandehälsovården för högskolestuderande. Rapporterna över egenkontrollen beskriver hur programmen för egenkontroll har genomförts.

I fortsättningen publiceras rapporterna över egenkontrollen på adressen www.fpa.fi/egenkontroll.

Läs mer:                                                                                

Rapport över egenkontroll av rehabiliteringstjänster 1.1.–30.4.2024 (pdf, på finska)

Rapport över egenkontroll av hälsovårdstjänster för högskolestuderande 1.1.–30.4.2024 (pdf, på finska)

Program för egenkontroll av rehabilitering (pdf, på finska)

Program för egenkontroll av studerandehälsovård för högskolestuderande (pdf, på finska)

Information om FPA:s program för egenkontroll

Senast ändrad 17.6.2024