FPA:s strategiska framtidsöversikt ger riktningen för hur tjänsterna inom den sociala tryggheten ska ledas och utvecklas | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA:s strategiska framtidsöversikt ger riktningen för hur tjänsterna inom den sociala tryggheten ska ledas och utvecklas

Publicerad 28.6.2024

FPA:s nya strategiska framtidsöversikt visar hur FPA önskar utveckla sina tjänster och sin verksamhet under de närmaste tio åren. I målsättningarna betonas digitala tjänster och deras orientering utifrån livssituation.

Den strategiska framtidsöversikten är ett nytt redskap för den strategiska ledningen på FPA och den används för att beskriva FPA:s målbild under ett längre tidsspann. FPA:s styrelse godkände den strategiska framtidsöversikten på sitt möte den 13 juni 2024.

– Framtidsöversikten tar upp ämnen som vi på FPA aktivt vill arbeta med, konstaterar FPA:s strategidirektör Heli Korhola.

Digitala tjänster som utgår från livssituationen

Framtidsöversikten beskriver vad FPA eftersträvar inom olika områden. Områdena omfattar kunder, tjänster och verksamhet, teknologi och data, personal, kultur och kunskap, ekonomi, samarbetspartner samt ekosystem.

FPA vill vara en föregångare när det gäller kundorientering och en stark aktör i det sociala trygghetssystemet. På så sätt skapar man värde inte bara för kunderna utan för hela samhället.

– Vårt mål är att tjänsterna ska skräddarsys utifrån de behov som kunderna har i olika livssituationer. Tjänsterna ska vara rätt riktade, digitala och effektiva, sammanfattar FPA:s generaldirektör Outi Antila.

– I FPA:s kundservice och förmånsarbete kommer man i framtiden att, inom lagstiftningens ramar, i allt större utsträckning ta till vara de möjligheter som modern teknologi ger, fortsätter Antila.

– Siktet för automationsgraden i vår verksamhet är inställt på 70–80 procent, då den för närvarande ligger på 40 procent. Det här kräver märkbara investeringar i våra IT-system, som genomförs inom ramen för Eepos-programmet. Vi satsar förstås också på kompetensutveckling för våra anställda, kompletterar Antila.

Verksamhetsmiljön inverkar på hur framtidsöversikten realiseras

Vid beredningen av den strategiska framtidsöversikten har man utnyttjat prognostiserings- och framtidsinformation som kontinuerligt produceras på FPA.

Genomförandet av framtidsöversikten påverkas av osäkerhetsfaktorer i verksamhetsmiljön, till exempel politiska strömningar och ett hurdant samhälle som byggs upp. Genomförandet påverkas också av i vilken mån den sociala tryggheten kommer att förenklas.

Under en period på tio år kan FPA:s uppgifter och roll inom den sociala tryggheten ändras.

– Kommer FPA att få nya uppgifter och kommer det att ställas nya förväntningar på FPA? Vilken är Kanta-tjänsternas roll när det gäller social- och hälsovårdens lösningar på riksnivå? Det här är något vi funderar på när vi utvecklar vår verksamhet med sikte på framtidens behov, summerar Antila.  

Läs mer

FPA:s strategiska framtidsöversikt: ekosystem för social trygghet för att stödja kunderna och ge mervärde för samhället

Senast ändrad 4.7.2024