Har du en sjukdom som hindrar dig från att arbeta, eller är din arbetsförmåga nedsatt? Sex steg framåt | FPAGå till innehållet
Artikel

Har du en sjukdom som hindrar dig från att arbeta, eller är din arbetsförmåga nedsatt? Sex steg framåt

Publicerad 10.7.2024

Om din arbetsförmåga försämras eller om du inte kan arbeta på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, ska du förbereda dig för framtiden i god tid. Det viktigaste är att aktivt främja den egna arbetsförmågan. Följande sex tips hjälper dig att komma vidare.

Raitapaitainen mies lukee kerrostalon parvekkeella kirjaa.

 1. Börja använda elektroniska servicekanaler
  Snabba upp skötseln av dina ärenden genom att använda FPA:s och arbetspensionsanstalternas e-tjänster. I MittFPA kan du ansöka om FPA-förmåner elektroniskt och ge FPA tillstånd att skicka meddelanden till dig. På din arbetspensionsanstalts webbplats kan du granska dina pensionsuppgifter och fylla i ansökningar. Om du inte känner till din egen arbetspensionsanstalt kan du ta reda på det på arbetspension.fi.
 2. Utred möjligheterna att återgå till arbetet eller hitta en lämpligare arbetsuppgift tillsammans med företagshälsovården och din arbetsgivare

  Även om du fortfarande återhämtar dig är det bra att utreda möjligheterna att återgå till arbetet eller hitta lämpligare arbetsuppgifter. Samtal med företagshälsovården och din arbetsgivare kan hjälpa dig att hitta lösningar.
  Även om du är arbetsoförmögen kan du ta reda på om du har rätt till deltidsarbete och partiell sjukdagpenning. Tveka inte att ta upp dessa alternativ i diskussioner med företagshälsovården och arbetsgivaren.

 3. Ansök om yrkesinriktad rehabilitering

  Yrkesinriktad rehabilitering ger dig möjlighet att återgå till arbetslivet efter sjukledigheten. Du kan börja i din nuvarande eller nya arbetsuppgift med hjälp av arbetsprövning eller arbetsträning. Yrkesinriktad rehabilitering kan också stödja dig att utbilda dig till ett helt nytt yrke, om din utbildning och de färdigheter du förvärvat genom arbetet inte motsvarar arbetslivets krav. Ta upp frågan om yrkesinriktad rehabilitering redan när det börjar bli svårt att orka i arbetet.
  Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering hos arbetspensionsanstalten om du under de senaste 5 åren har tjänat minst 41 143,38 euro och dessutom har haft arbetsinkomster eller vårdat ditt barn under de 3 kalenderår som föregår ansökan.
  I annat fall kan FPA utreda dina förutsättningar för yrkesinriktad rehabilitering.

 4.  Anmäl dig i god tid som arbetslös arbetssökande
  Om din sjukdagpenning upphör och du inte har något arbete ska du genast kontakta arbets- och näringstjänsterna och anmäla dig som arbetssökande. Du kan ansöka om arbetslöshetsförmån hos arbetslöshetskassan eller FPA.  Arbets- och näringstjänsterna hjälper dig att hitta stödåtgärder som hjälper dig att komma tillbaka till arbetslivet.
 5. Ansök om partiellt rehabiliteringsstöd eller delinvalidpension

  Om du på grund av sjukdom inte kan arbeta på heltid, kan du överväga att ansöka om delinvalidpension hos din arbetspensionsanstalt. Delinvalidpension för viss tid kallas partiellt rehabiliteringsstöd. För att få det måste din arbetsförmåga vara nedsatt i minst ett år. Arbetspensionsanstalten utreder i samband med din ansökan också dina möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering.
  Under tiden med delinvalidpension kan du arbeta på deltid, men du kan också få stöd om du inte alls kan arbeta.

 6. Ansök om rehabiliteringsstöd eller invalidpension

  Ibland är det inte möjligt att återgå till arbetet eller bli arbetssökande efter sjukdagpenningsperioden på grund av nedsatt arbetsförmåga eller sjukdom. Då kan du ansöka om invalidpension. Invalidpension beviljas för viss tid om det finns hopp om att arbetsförmågan ska återställas. Invalidpension för viss tid kallas rehabiliteringsstöd.
  Ansök om invalidpension som arbetspension. Om du endast har tjänat in en liten arbetspension, kan du utöver arbetspensionen ansöka om pension i form av folkpension. Den aktuella inkomstgränsen för folkpension finns på FPA:s webbplats.
  Observera att definitionerna av arbetsoförmåga är olika för sjukdagpenningen och invalidpensionen. När du ansöker om sjukdagpenning bedöms din arbetsförmåga främst i förhållande till ditt eget arbete. När du ansöker om invalidpension jämförs din återstående arbetsförmåga också med annat lämpligt arbete än ditt eget. Det innebär att du kanske inte har rätt till invalidpension även om du har haft rätt till sjukdagpenning på grund av samma sjukdom och din funktionsförmåga inte har förändrats väsentligt.
  Det enklaste sättet att ansöka om invalidpension är via arbetspensionsanstaltens webbtjänst eller MittFPA. I samband med din ansökan kartlägger arbetspensionsanstalten och FPA också dina möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering.
  Om det senare blir aktuellt med yrkesinriktad rehabilitering eller återgång till arbetet, kan det göras även efter flera månader eller till och med år med tidsbegränsat rehabiliteringsstöd.

Senast ändrad 10.7.2024