Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil från 1.7.2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Specialersättning för kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil från 1.7.2024 även vid behandlingen av kolorektalcancer utifrån ersättningsrätt 178

Publicerad 10.6.2024

Läkemedelssubstans: Tegafur, gimeracil och oteracil
Läkemedelspreparat: Teynsuno
Sjukdom: Kolorektalcancer

Vad förändras?

Läkemedlet Teysuno berättigar till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 178. Kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil.

Rätt till specialersättning för kombinationspreparat med tegafur, gimeracil och oteracil kan från 1.7.2024 beviljas även personer med metastaserande kolorektalcancer. Innan dess kan rätt till ersättning beviljas för behandling av avancerad magcancer.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrätten på FPA:s webbplats. 

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 384 för kolorektalcancer också specialersättningsrätt 178.

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2024