Specialersättningsrätt 201 från 1.7.2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i rätten till specialersättning 201 från 1.7.2024

Publicerad 10.6.2024

Läkemedelssubstans: Flera
Läkemedelspreparat: Flera
Sjukdom: Kronisk hjärtinsufficiens

Vad förändras?

Ett flertal läkemedel som används vid behandlingen av hjärtinsufficiens berättigar till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt 

  • 201. Kronisk hjärtinsufficiens.

Villkoren för beviljande av rätt till ersättning och den enhet som kan ge utlåtande preciseras från 1.7.2024.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrätten på FPA:s webbplats. 

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2024