Specialersättningsrätt 207 från 1.7.2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändringar i rätten till specialersättning 207 från 1.7.2024

Publicerad 10.6.2024

Läkemedelssubstans: Flera
Läkemedelspreparat: Flera
Sjukdom: Kronisk hjärtarytmi

Vad förändras?

Ett flertal läkemedel som används vid behandlingen av hjärtarytmi berättigar till specialersättning (65 %) utifrån ersättningsrätt 

  • 207. Kronisk hjärtarytmi.

Villkoren för beviljande av rätt till ersättning och den enhet som kan ge utlåtande preciseras från 1.7.2024.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrätten på FPA:s webbplats. 

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2024