Skatteåterbäring kan inverka på utkomststödet | FPAGå till innehållet
Meddelande

Skatteåterbäring kan inverka på utkomststödet

Publicerad 12.6.2024

Grundläggande utkomststöd är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand. På stödets belopp inverkar alla disponibla inkomster och tillgångar, också skatteåterbäringar, som kunden och kundens familj har. Största delen av kunderna får sin skatteåterbäring i augusti eller september.

Det grundläggande utkomststödet påverkas av den del av skatteåterbäringen som överstiger 50 euro/månad för ensamboende och 100 euro/månad för familjer. Om till exempel en person som bor ensam får 200 euro i skatteåterbäring i augusti inverkar 150 euro av skatteåterbäringen på utkomststödet för augusti. En stor skatteåterbäring kan inverka på utkomststödet i flera månader.

Skatteförvaltningen fastställer de skatteåterbäringar som betalas ut i augusti under juni månad. I de beslut om utkomststöd som fattats före juni kan skatteåterbäringen ha beaktats utifrån den pågående beskattningen. Om den skatteåterbäring som en kund får är större än vad man räknat med utifrån den pågående beskattningen justerar FPA beslutet om utkomststöd. Då minskar utkomststödets belopp.

Om skatteåterbäringen blir mindre än vad man räknat med utifrån den pågående beskattningen och ett för stort återbäringsbelopp har beaktats i beslutet om utkomststöd, ska kunden ansöka om justering av beslutet hos FPA. Kunden måste begära justering av beslutet också i det fall att utbetalningsdatumet för återbäringen ändras. Anvisningar och information om justering finns i det beslut om utkomststöd som kunden har fått.

Utkomststödet påverkas endast av den del av skatteåterbäringen som återstår efter utsökning

Om kundens skatteåterbäring eller en del av den drivs in för avbetalning på en skuld som är föremål för utsökning, påverkas utkomststödet endast av den del av återbäringen som återstår efter utsökningen. Om hela skatteåterbäringen går till utmätning inverkar återbäringen inte på utkomststödet.

Om kunden har fått ett utkomststödsbeslut där skatteåterbäringen redan har beaktats som inkomst, men återbäringen sedan går helt eller delvis till utsökning, ska kunden meddela FPA detta. Då justerar FPA beslutet.

Närmare information för kunderna

 

Senast ändrad 14.6.2024