Socialarbetare vid sjukhus kan nu få uppgifter om sina patienters förmåner med stöd av lagen | FPAGå till innehållet
Meddelande

Socialarbetare vid sjukhus kan nu få uppgifter om sina patienters förmåner med stöd av lagen

Publicerad 1.7.2024

Lagen om behandling av kunduppgifter ändras i början av juli. Yrkesutbildade personer inom socialvården som arbetar inom hälso- och sjukvården har i fortsättningen rätt att få sådana uppgifter om patientens förmåner som behövs för att trygga patientens bästa. Uppgifter kan begäras per telefon eller per skyddad e-post.

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) ändras 1.7. Till lagen fogas bestämmelser om rätten för yrkesutbildade personer inom socialvården som arbetar inom hälso- och sjukvården att få uppgifter om patienters FPA-förmåner. Hittills har det inte funnits någon lagstadgad rätt att få uppgifter.

Rätten att få uppgifter är viktig särskilt när patientens psykiska eller fysiska funktionsförmåga är helt eller tillfälligt nedsatt. Uppgifterna är nödvändiga till exempel i en situation där patienten själv inte kommer ihåg vilka förmåner hen har blivit beviljad eller ansökt om, eller då patienten av andra orsaker inte kan främja skötseln av sina ärenden. Uppgifter kan endast fås för rådgivning och handledning av patienten.

Vilka uppgifter kan FPA lämna ut?

FPA kan från och med 1.7 lämna ut uppgifter om patientens förmåner om de är nödvändiga för att säkerställa att patienten får rådgivning och handledning. Uppgifterna kan gälla anhängiga ansökningar, beslut som kunden fått eller förmåner som betalas ut till kunden. 

Vilka uppgifter som lämnas ut beror på patientens situation. Om det till exempel finns ett behov av att trygga patientens medicinering i samband med utskrivning, kan FPA lämna ut uppgifter om beslut om utkomststöd. Om det finns behov av att trygga patientens boende kan FPA lämna ut uppgifter om patientens hyresvärd. Om patienten är arbetslös kan FPA lämna ut uppgifter som behövs för att säkerställa att en arbetslöshetsförmån betalas ut.

Hur kan en anställd inom vården få uppgifter från FPA?

Yrkesutbildade personer inom socialvården som arbetar inom hälso- och sjukvården kan begära uppgifter genom att 

  • ringa FPA:s myndighetslinje måndag–fredag kl. 9–15 på numret 020 692 239 
  • skicka skyddad e-post till adressen kumppanit.neuvonta@kela.fi. 

De kan ännu inte kontrollera uppgifterna i förmånsdatatjänsten Kelmu, eftersom det datainnehåll som avses i lagen om kunduppgifter ännu inte existerar. De nuvarande Suomi.fi-fullmakterna lämpar sig inte heller för behoven hos yrkesutbildade personer som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Kelmu genomgår för närvarande en teknisk uppgradering och det datainnehåll som avses i lagen om kunduppgifter finns tillgängligt först efter det. Enligt planen kommer hälsosocialarbetare att kunna kontrollera kunduppgifter i Kelmu från och med början av 2026. 

Läs mer

 

Senast ändrad 1.7.2024