Studerande kan lyfta mer i studielån från och med augusti | FPAGå till innehållet
Meddelande

Studerande kan lyfta mer i studielån från och med augusti

Publicerad 4.7.2024

Beloppet av statsgarantin för studielån höjs i augusti 2024. Dessutom utökas antalet gånger då personer som studerar i Finland kan lyfta sitt studielån. Den första posten av studielånet för det kommande läsåret kan lyftas på banken från den 1 augusti.

I och med en ändring av lagen om studiestöd höjs beloppet av statsgarantin för studielån. För studerande över 18 år som studerar i Finland höjs beloppet av statsgarantin från 650 euro till 850 euro per månad. För studerande under 18 år som studerar på andra stadiet höjs garantibeloppet från 300 euro till 400 euro per månad. För den som studerar utomlands stiger beloppet från 800 euro till 1 000 euro.

Dessutom ändras antalet gånger som studielånet kan lyftas. Studerande på andra stadiet kan i fortsättningen lyfta sitt studielån fyra gånger under ett läsår, oberoende av studiernas längd. Vidare kan studielånet i fortsättningen lyftas två gånger i fråga om alla högskolestudier. När det gäller studier som i sin helhet bedrivs utomlands kan studielånet fortfarande lyftas en gång under läsåret.

Ändringarna gällande studielån träder i kraft vid ingången av augusti 2024. Den första posten av studielånet för läsåret 2024–2025 kan lyftas på banken från den 1 augusti.

Den studerande kan i studiestödsbeslutet och i MittFPA kontrollera de maximala lånebeloppen, låneposterna och de datum då låneposterna tidigast och senast kan lyftas.

Studielån lyfts på banken

Den studerande ska komma överens med sin bank om hur studielånet lyfts och om en tidsplan för återbetalningen av lånet. Den studerande bestämmer själv om hen lyfter studielån och till hur stort belopp. Eftersom FPA beviljar statsgaranti för studielånet behöver den studerande ingen annan säkerhet för lånet.

Återbetalningen av lånet börjar i allmänhet 0,5–1,5 år efter att studiestödet har upphört. Under studierna läggs räntorna på studielånet till lånekapitalet, dvs. lånebeloppet ökar med beloppet av räntorna. Räntorna läggs till lånekapitalet ännu under terminen efter att studiestödet har upphört. Efter det betalar den studerande räntorna själv.

Statsgaranti för studielån beviljas för ett läsår i sänder

FPA har kontrollerat studielånen för dem som fortsätter sina studier under det kommande läsåret, och beslut om lånegaranti har skickats till 112 884 studerande. En studerande som redan har något studiestödsärende under behandling hos FPA får i samband med behandlingen ett beslut också om lånegarantin. Om den studerande till exempel har meddelat en förändring som inverkar på studiestödet, får den studerande på en och samma gång studiestödsbeslut gällande både förändringen och lånegarantin för följande år.

Om den studerande fortfarande har outnyttjat studielån för läsåret 2023–2024, kan hen lyfta det ännu inom juli månad.

Läs mer

Studielån

Så här ansöker du om studielån

FPA på Instagram

Senast ändrad 4.7.2024