Studerande, kom ihåg det här när det nya läsåret börjar | FPAGå till innehållet
Artikel

Studerande, kom ihåg det här när det nya läsåret börjar

Publicerad 26.6.2024

Starten på det nya läsåret närmar sig! Se till att dina FPA-ärenden är i ordning inför studiestarten. På den här sidan hittar du det viktigaste som du som studerande ska komma ihåg när det gäller FPA-förmåner.

Om du studerar på andra stadiet, till exempel vid ett gymnasium eller en yrkesläroanstalt, kan du få studiestöd. Ta en titt på de här tipsen om förmåner från FPA.

Du kan få studiestöd för dina studier efter grundskolan om du behöver ekonomiskt stöd och studerar på heltid. Dessutom ska den totala studietiden vara minst 2 månader och studierna ska framskrida tillräckligt.

Ta reda på vilka stöd du kan få.

Du kan uppskatta beloppet av ditt studiestöd med räknaren för studiestöd. Dina inkomster inverkar på hur många månader i året du kan lyfta studiestöd. Du måste själv se till att din årsinkomst inte överskrider årsinkomstgränsen.

Du kan få 400–850 euro i studielån per månad.  Du ansöker om studielånet hos en bank och lyfter lånet fyra gånger per år.

Läs mer om studielånets belopp och uttagsdagar.

Du kan också få skolresestöd från FPA om din skolresa i en riktning är lång. Du kan enkelt ansöka om skolresestöd genom att lämna in en ansökan i MittFPA. Om du reser till skolan med kollektivtrafik får du en resebiljett från de flesta biljettbutiker på nätet så fort du har skickat in din ansökan.

Läs mer om skolresestödet.

Grattis till studieplatsen! Vi har samlat FPA-tips för nya studerande här så att du när studierna börjar kan koncentrera dig på att lära känna dina nya studiekompisar, välja kurser och sy fast halarmärken.

Du kan ansöka om studiestöd genast när du har tagit emot en studieplats. Studiestödet omfattar studiepenning och studielån.

Med FPA:s räknare kan du ta reda på vilket stöd du kan få och hur mycket.

Studielånet är ett statsgaranterat lån som man måste betala tillbaka. Till lånebeloppet läggs också till räntor. Om FPA beviljar dig statsgaranti för studielån kan du ansöka om studielån hos en valfri bank. 

Läs mer om studielånets belopp och hur man lyfter studielån.

Läs mer om hur man ansöker om studielån.

Studiestödet har en årsinkomstgräns som inte får överskridas. Inkomstgränsen påverkas av antalet stödmånader: ju fler månader du får studiestöd, desto lägre blir din årliga inkomstgräns. Du måste själv se till att dina inkomster inte överstiger inkomstgränsen. Du kan kontrollera inkomstgränsen för ditt studiestöd till exempel i MittFPA. Kom alltså ihåg inkomstgränsen, i synnerhet om du arbetar vid sidan av studierna eller på sommaren!

Läs mer om inkomstkontrollen i samband med studiestöd.

Studerande som bor i Finland kan få allmänt bostadsbidrag. Allmänt bostadsbidrag ska sökas separat. Du kan ansöka om bostadsbidrag när du har ett undertecknat hyresavtal. Kom ihåg att du måste meddela FPA om dina inkomster eller din livssituation förändras väsentligt. Bostadsbidraget har inte en årlig inkomstgräns, utan inkomsterna granskas på månadsnivå. Om du studerar utomlands eller på Åland eller bor på läroanstaltens elevhem, kan du få bostadstillägg till studiestödet i stället för allmänt bostadsbidrag.

Läs mer om att kombinera studiestöd, allmänt bostadsbidrag och inkomster från arbete (mittiallt.fi).

Om du är högskolestuderande och har anmält dig som närvarande har du rätt att anlita Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS.fi) tjänster. Du måste betala en hälsovårdsavgift till FPA för varje termin. År 2024 är hälsovårdsavgiften 36,80 euro per termin. FPA skickar inte någon separat faktura för avgiften utan du måste själv komma ihåg att betala den. Det lönar sig att betala avgiften samtidigt som du ansöker om studiestöd.

Betala hälsovårdsavgiften i MittFPA.

Bekanta dig med SHVS tjänster.

Du får studentmåltider till nedsatt pris i de restauranger som omfattas av FPA:s måltidsstöd. Visa upp studiekortet för att få rabatten.

Sök studentrestauranger.

Är du på väg utomlands för att studera? Du kan få studiestöd också om du avlägger examen utomlands.

Läs mer om studiestöd för studier utomlands.

Nu är det dags igen! Nu är det ett bra tillfälle att gå igenom vilka FPA-ärenden som måste skötas innan studierna kör igång igen.

Kom ihåg att se till att dina årsinkomster inte överskrider studiestödets årsinkomstgräns. I fråga om studiestöd är det ingen skillnad när under året du haft inkomsterna, vilket innebär att till exempel inkomster från sommarjobb inverkar på studiestödet. För att du ska kunna få studiestöd måste du dessutom göra tillräckliga framsteg i studierna.

Kontrollera antalet studiestödsmånader du har kvar och planera din studietakt enligt det. Om dina stödmånader tar slut innan du avlagt din examen kan du ansöka om tilläggstid. Om FPA inte kan bevilja dig tilläggstid kan du ansöka om utkomststöd. Använd räknaren för utkomststöd för att ta reda på om du kan ha rätt till utkomststöd.

Kom ihåg att meddela FPA om det sker sådana förändringar i ditt liv som inverkar på studiestödet.

Får du allmänt bostadsbidrag? Kom ihåg att du måste meddela FPA om dina inkomster förändras väsentligt eller om det sker ändringar i din livssituation, till exempel om du flyttar ihop med din partner. Observera att det har skett ändringar i det allmänna bostadsbidraget och att dessa ändringar minskar bostadsbidraget för studerande.

Läs mer om justering av allmänt bostadsbidrag.

Kom ihåg att betala hälsovårdsavgiften för högskolestuderande i god tid. Det lönar sig att betala avgiften i MittFPA samtidigt som du sköter dina övriga FPA-ärenden i början av läsåret. Hälsovårdsavgiften ska betalas för varje termin.

Så här betalar du hälsovårdsavgiften för högskolestuderande.

Ska du åka utomlands på studentutbyte? Du kan få studiestöd också om du åker utomlands för att studera.

Läs mer om studiestöd för studier utomlands.

Håller dina krafter på att ta slut? Ibland kommer gränserna för ens psykiska välmående och ork emot. Då kan rehabiliterande psykoterapi eller andra former av rehabilitering som FPA ordnar vara till hjälp. Om du inte kan studera på grund av sjukdom kan du vara sjukledig. Under din sjukledighet kan du få sjukdagpenning.

Läs mer om sjukledighet för studerande (mittiallt.fi).

Närmar sig slutet på dina studier? Om du avlägger din högskoleexamen inom utsatt tid kan FPA betala en del av ditt studielån. I regel behöver du inte ansöka om studielånskompensation separat, utan FPA fattar beslutet automatiskt.

Läs mer om studielånskompensation.

Om du inte genast får jobb efter att du utexaminerats eller om du har låga inkomster kan du få ränteunderstöd för ditt studielån för att underlätta din vardag. Ränteunderstödet innebär att FPA betalar räntorna på ditt studielån med statsgaranti i sin helhet.

Läs mer om ränteunderstöd.

Du vet väl att du kan avstå från papperspost från FPA genom att informera oss om det i MittFPA?

När du avstår från papperspost får du information om ditt beslut snabbare än med brevpost. Beroende på ditt val skickar vi dig ett e-postmeddelande eller sms genast när beslutet finns i MittFPA.

Så här avstår du från papperspost.

Hur ser din livssituation ut i övrigt?

  • Klarar du av dina boendeutgifter?

    Studerande som bor i Finland kan få allmänt bostadsbidrag.

  • Ska du inleda militär- eller civiltjänstgöring?

    Studiestöd betalas inte under militär- eller civiltjänstgöring. Ställ in studiestödet och ansök om militärunderstöd hos FPA.

  • Har du problem med studierna?

    Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör det svårt att klara av studierna kan du ha nytta av rehabilitering

Blev något oklart?

Ring FPA
Senast ändrad 11.7.2024