Systemet med alterneringsledighet slopas i augusti 2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Systemet med alterneringsledighet slopas i augusti 2024

Publicerad 23.5.2024

Den sista möjliga dagen att inleda en alterneringsledighet är 31.7.2024. Efter detta är det inte längre möjligt att bli alterneringsledig och få alterneringsersättning.

Riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag om att slopa alterneringsledigheten. Lagstiftningen träder i kraft 1.8.2024. Därefter är det inte längre möjligt för arbetstagare att bli alterneringslediga och få alterneringsersättning.

Alterneringsersättning söks hos arbetslöshetskassan eller FPA

En heltidsanställd arbetstagare har tidigare kunnat avtala med sin arbetsgivare om att bli alterneringsledig. Under alterneringsledigheten har arbetstagaren haft rätt till alterneringsersättning, som oftast har beviljats av arbetslöshetskassan.

Om arbetstagaren inte hör till någon arbetslöshetskassa har hen kunnat ansöka om alterneringsersättning hos FPA, och ersättningen har då beräknats utifrån grunddagpenningen.

Så här ansöker du om alterneringsledighet år 2024

Om du har för avsikt att bli alterneringsledig år 2024 måste du börja din alterneringsledighet senast 31.7.2024. Alterneringsledigheten kan omfatta högst 180 kalenderdagar. Efter detta är det inte längre möjligt att bli alterneringsledig och få alterneringsersättning.

För att din alterneringsledighet ska anses ha börjat senast 31.7.2024 måste du lämna in alterneringsavtalet till arbets- och näringsbyrån senast 31.7.2024. Dessutom ska din vikarie ha ett arbetsavtal som börjar gälla senast 31.7.2024.

Under alterneringsledigheten kan du få alterneringsersättning om villkoren för ersättningen uppfylls.

Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning hos din arbetslöshetskassa. Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa kan du hos FPA ansöka om alterneringsersättning som beräknats utifrån grunddagpenningen.

Mer information för kunderna

Alterneringsersättningen och hur man ansöker om den

Arbets- och näringstjänsternas anvisningar för den alterneringslediga, arbetsgivaren och vikarien (te-palvelut.fi)

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande 15.2.2024: Regeringen föreslår att vuxenutbildningsstödet, yrkesexamensstipendiet och alterneringsledigheten ska slopas (stm.fi)

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagsstiftning om slopande av vuxenutbildningsstödet, yrkesexamensstipendiet och alterneringsledigheten

Alla FPA:s pressmeddelanden om ändringarna i den sociala tryggheten finns på sidan fpa.fi/forandringar

Senast ändrad 29.5.2024