Teriflunomid från 1.7.2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Specialersättning för teriflunomid från 1.7.2024 utifrån ersättningsrätt 109

Publicerad 10.6.2024

Läkemedelssubstans: Teriflunomid
Läkemedelspreparat: Flera
Sjukdom: Multipel skleros (MS)

Vad förändras?

Begränsningen i fråga om ersättning för läkemedelspreparat som innehåller teriflunomid slopas och preparaten berättigar från 1.7.2024 till grundersättning utan ersättningsrätt och till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt 

  • 109. Multipel skleros (MS).

Innan dess betalas specialersättning utifrån ersättningsrätt 157 och grundersättning utifrån ersättningsrätt 303.

Vem kan få ersättning?

Se villkoren för beviljande av ersättningsrätten på FPA:s webbplats. 

FPA beviljar på eget initiativ kunder som har köpt och fått ersättning för läkemedel som innehåller terflunomid rätt till specialersättning 109.

Läs mer

Senast ändrad 26.6.2024