Tillgodoräknandet av lönesubventionerat arbete och sysselsättningsfrämjande service i arbetsvillkoret ändras 2.9.2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Tillgodoräknandet av lönesubventionerat arbete och sysselsättningsfrämjande service i arbetsvillkoret ändras 2.9.2024

Publicerad 20.6.2024

Sysselsättningsfrämjande service tillgodoräknas inte längre i arbetsvillkoret. I fortsättningen tillgodoräknas perioder med lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret endast i vissa fall. Därtill graderas beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen så att beloppet sjunker om arbetslösheten drar ut på tiden.

Tillgodoräknandet av sysselsättningsfrämjande service och lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret ändras 2.9.2024. Då träder de lagar gällande ändringen av arbetsvillkoret som riksdagen har godkänt i kraft.

Därtill graderas beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen så att beloppet sjunker om arbetslösheten drar ut på tiden. Också ändringarna gällande den inkomstrelaterade dagpenningen träder i kraft 2.9.2024.

Sysselsättningsfrämjande service tillgodoräknas inte längre i arbetsvillkoret

Sysselsättningsfrämjande service tillgodoräknas inte längre i arbetsvillkoret för löntagare.

Ändringen träder i kraft 2.9.2024. Om sysselsättningsfrämjande service har börjat 1.9 eller tidigare, tillgodoräknas servicen i arbetsvillkoret dock även efter det.

Lönesubventionerat arbete tillgodoräknas i regel inte längre i arbetsvillkoret

Lönesubventionerat arbete tillgodoräknas i fortsättningen i regel inte i arbetsvillkoret för löntagare. Tidigare tillgodoräknades 75 procent av lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret.

I fortsättningen tillgodoräknas lönesubventionerat arbete i arbetsvillkoret endast om avsikten är att sysselsätta en person vars arbetsförmåga är nedsatt eller en långtidsarbetslös person som fyllt 60 år. Då börjar arbetet emellertid tillgodoräknas i arbetsvillkoret först efter att personen har arbetat i 10 månader och vid beräkningen av arbetsvillkoret beaktas 75 procent av det lönesubventionerade arbetet.

I fortsättningen förlänger dock lönesubventionerat arbete granskningsperioden för arbetsvillkoret med den tid som det lönesubventionerade arbetet pågår. Om AN-tjänster ålägger en kund som fått karens en skyldighet att vara i arbete, uppfylls skyldigheten i fortsättningen snabbare än för närvarande vid lönesubventionerat arbete. Vidare kan lönesubventionerat arbete beaktas i sin helhet vid beräkningen av väntetiden för arbetsmarknadsstöd.

Ändringarna träder i kraft 2.9.2024. Om det lönesubventionerade arbetet har börjat 1.9 eller tidigare, kan dock 75 procent av arbetet tillgodoräknas i arbetsvillkoret även efter det.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen minskar om arbetslösheten drar ut på tiden

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen graderas så att beloppet sjunker om arbetslösheten drar ut på tiden.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen minskar med 20 procent när den har betalats ut för 40 dagar. När dagpenningen har betalats ut för 170 dagar minskar beloppet med 25 procent från det ursprungliga beloppet.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen kan dock inte sänkas så mycket att det är mindre än grunddagpenningen.

I ett meddelande från Arbetslöshetskassornas Samorganisation finns olika exempel på hur mycket inkomstrelaterade dagpenningar av olika storlek minskar.

Ändringarna gällande den inkomstrelaterade dagpenningen träder i kraft 2.9.2024. Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen graderas inte om dagpenningsperioden har börjat innan lagen träder i kraft.

Närmare information för kunderna:

 

Senast ändrad 24.6.2024