Tukatinib från 1.6.2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Specialersättning för tukatinib från 1.6.2024 utifrån ersättningsrätt 1544

Publicerad 27.5.2024

Läkemedelssubstans: Tukatinib
Läkemedelspreparat: Tukysa
Sjukdom: Bröstcancer

Vad förändras?

Läkemedlet Tukysa berättigar från 1.6.2024 till specialersättning (100 %) utifrån ersättningsrätt

  • 1544. Tukatinib.

Innan dess är läkemedlet grundersättningsgillt (40 %) utifrån ersättningsrätt 3065.

Vem kan få ersättning?

Rätt till specialersättning för tukatinib kan beviljas, när läkemedlet används i kombination med trastuzumab och kapecitabin, personer med HER2-positiv metastaserad bröstcancer.

Se villkoren för beviljande av den nya specialersättningrätten på FPA:s webbplats.

FPA beviljar på eget initiativ de kunder som har grundersättningsrätt 3065 också specialersättningsrätt 1544.

Läs mer

Villkoren för beviljande av ersättningsrätt 1544

Principerna och processen kring uppkomsten av en ersättningsrättighet

Senast ändrad 27.5.2024