Uppgifter om ersättningar till personer som sökt planerad vård utomlands kan nu granskas i Kelmu | FPAGå till innehållet
Meddelande

Uppgifter om ersättningar till personer som sökt planerad vård utomlands kan nu granskas i Kelmu 

Publicerad 16.5.2024

Från och med början av 2024 har välfärdsområdena ansvarat för kostnaderna för ersättningar för planerad vård som getts utomlands oberoende av om personen har sökt vård med eller utan förhandstillstånd. Välfärdsområdena kan nu granska uppgifter om FPA-ersättningar i förmånsdatatjänsten Kelmu.

FPA betalar ersättning för kostnader för sjukvård som uppkommit då en person sökt planerad vård i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Personen kan söka vård antingen med eller utan förhandstillstånd. 

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård ändrades 1.5.2023. Ändringen påverkar det sätt på vilket FPA ersätter kostnaderna för planerad vård i utlandet då personen saknar förhandstillstånd. Enligt en bestämmelse som trädde i kraft 1.1.2024 började välfärdsområdena då ansvara för kostnaderna för dessa ersättningar. Tidigare ansvarade välfärdsområdena redan för kostnaderna för ersättningarna när en person söker planerad vård med förhandstillstånd. FPA fakturerar kostnaderna av det välfärdsområde som skulle ha ansvarat för att ordna motsvarande vård för personen i Finland.

FPA fakturerar kostnaderna av det välfärdsområde som svarat på begäran om utlåtande

När en kund har sökt planerad vård utomlands och hos FPA ansöker om ersättning för vårdkostnaderna, begär FPA ett utlåtande av välfärdsområdet om huruvida villkoren för att ersättning ska kunna betala uppfylls. För att FPA ska kunna uppskatta ersättningsbeloppet måste välfärdsområdet meddela det belopp som det skulle ha fakturerat ett annat välfärdsområde för motsvarande vård. Välfärdsområdet ska också meddela beloppet av den klientavgift som det skulle ha tagit ut av kunden i en motsvarande situation. Det ersättningsbelopp som betalas till kunden fastställs utifrån de uppgifter som välfärdsområdet gett. 

FPA fakturerar kostnaderna för de ersättningar som betalats till kunden av det välfärdsområde som har lämnat de begärda uppgifterna till FPA. 

FPA fakturerar inte välfärdsområdet för sådana ersättningar som betalats för nödvändig sjukvård som kunden fått utomlands. 

Uppgifterna om ersättning för planerad vård visas i Kelmu

FPA skickar två gånger per år en nätfaktura till välfärdsområdena över de ersättningar som FPA betalat till kunder för såväl planerad vård med förhandstillstånd som utan förhandstillstånd. Till fakturan fogas uppgifter om de ersättningar som FPA betalat ut. 

Uppgifterna i fakturor som gäller planerad vård utomlands kan granskas i FPA:s förmånsdatatjänst Kelmu.

För att logga in behöver anställda inom välfärdsområdena ett verktyg för stark autentisering och Suomi.fi-fullmakten Granskning av uppgifter om sjukvårdsersättningar till personer som sökt vård utomlands (suomi.fi).

Välfärdsområdet måste hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansöka om fullmaktsrätt för fullmakten och ge fullmakten till de anställda. Läs mer om att göra en fullmaktsansökan (suomi.fi) och om hur man ger fullmakt (suomi.fi).

Läs mer: 

Senast ändrad 19.6.2024