Så här kan du befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden genom en fullmakt | FPAGå till innehållet
Artikel

Så här befullmäktigar du en annan person att sköta dina ärenden genom en fullmakt

Publicerad 2.7.2024

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en myndig person att sköta dina FPA-ärenden per telefon, på ett serviceställe eller per brev. Det kan vara svårt att förstå detaljerna i samband med befullmäktigande på grund av en språkbarriär eller till exempel för att begreppet befullmäktigande inte finns i den egna kulturen. Om man inte förstår vad befullmäktigande är kan ens rättsskydd äventyras. 

En mörkhårig kvinna läser en tidskrift.
 

Vad befullmäktigande betyder och hur du befullmäktigar en annan person att sköta dina ärenden

 1. Du måste inte själv sköta dina FPA-ärenden, utan vid behov kan en annan person sköta dem för din räkning. För det behövs en fullmakt (VAL3). Fyll i uppgifter om dig själv i punkt 1 i fullmakten.
 2. Du kan själv välja vem du ger fullmakt. Personen måste dock vara minst 18 år. En person som sköter ett ärende för någon annans räkning med fullmakt kallas fullmaktshavare eller befullmäktigad.
 3. Du bestämmer själv vilka ärenden fullmaktshavaren kan sköta. Du kan ge personen tillstånd att sköta alla dina ärenden eller bara ett visst ärende. Personen kan till exempel ansöka om en förmån eller meddela förändringar. Personen kan för skötseln av sitt uppdrag även få konfidentiella uppgifter om dig, såsom uppgifter om dina förmåner, din ekonomiska situation eller ditt hälsotillstånd.
  • Man kan sköta ärenden för en annan persons räkning per telefon, på ett serviceställe eller per brev. Det är inte möjligt att göra ansökningar för en annan persons räkning på nätet.
  • Om du vill att fullmaktshavaren sköter ärenden som gäller endast en viss förmån ska du i fullmakten ange den här förmånens namn, till exempel bostadsbidrag. För ändring av kontonummer krävs alltid en separat fullmakt. 
  • Obs.! För att någon annan ska kunna använda MittFPA för kundens räkning måste kunden ge denna person Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner. Läs mer om möjligheten att sköta ärenden för en annan persons räkning i MittFPA.
 4. Du bestämmer också själv hur länge fullmakten gäller. Fullmakten gäller antingen tills vidare eller fram till ett visst datum. Du kan även när som helst ändra fullmaktens giltighetstid eller återta fullmakten genom att informera FPA om det. Du behöver inte uppge någon orsak.
 5. Genom att underteckna fullmakten visar du att det är du som har gett fullmakten
 6. Fullmaktsgivaren kan lämna in fullmakten i MittFPA, på ett serviceställe eller per post. Fullmaktshavaren kan lämna in fullmakten per post eller på ett serviceställe. 

  Read and share this in EnglishDo you wish to authorise someone else to act on your behalf?

Anvisningar för ifyllande av fullmakt på olika språk (pdf) 

Läs mer

 

Senast ändrad 3.7.2024