Alkuomavastuu

SVL 5 luku 3 a §

Vakuutetulla on oikeus saada korvausta lääkekustannuksista sen jälkeen, kun vakuutetun tämän luvun mukaan korvaukseen oikeuttavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvauksen perusteena olevat kustannukset ylittävät 50 euroa saman kalenterivuoden aikana (alkuomavastuu).

Alkuomavastuuta sovelletaan seuraavan kalenterivuoden alusta, kun vakuutettu on täyttänyt 18 vuotta.

Alkuomavastuu kerryttää 8 §:n 1 momentissa säädettyä vuosiomavastuuta.

Alkuomavastuu on 50 euroa ja se on kalenterivuosikohtainen.

Asiakas maksaa lääkemääräyksellä määrätyt korvattavat lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet kokonaan itse alkuomavastuuseen asti. Korvausta maksetaan sen jälkeen, kun asiakkaan alkuomavastuu on täyttynyt.

Alkuomavastuu ei koske alle 18-vuotiaita. Alkuomavastuuta sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta.

Alkuomavastuuta kerryttävät lääkemääräyksellä määrätyt korvausjärjestelmään kuuluvat lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet. Alkuomavastuuta kerryttää asiakkaan maksama valmisteen hinta. Lääkkeen viitehinnan ylittävä osuus ei kuitenkaan kerrytä alkuomavastuuta, jos asiakas kieltää lääkevaihdon. Alkuomavastuu kertyy valmisteiden oston yhteydessä ja se voi täyttyä joko yhdestä tai useammasta ostosta riippuen valmisteiden hinnoista. Jos samassa ostossa on useamman eri korvausluokan lääkkeitä, alkuomavastuu kertyy seuraavassa järjestyksessä: peruskorvattavat lääkkeet, alemman erityiskorvausluokan lääkkeet ja ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeet.

Alkuomavastuu kerryttää lääkeostojen vuosiomavastuuta.

Asiakas saa apteekissa lääkekorvauksen ostosta, jossa alkuomavastuu täyttyy. Korvauksen saa alkuomavastuun ylittävältä osalta.  

1.1.2016 (Apteekkien SV-ohjeet kohta 6.1)