Ammatillinen kuntoutuskurssi (TAITO)

Ammatillisesta kurssista hyötyvät henkilöt, joilla on tarve moniammatillisesti ja ryhmämuotoisesti toteutettuun ammatilliseen kuntoutukseen.

Kurssille voi hakeutua eri sairauksia sairastavia 18–60-vuotiaita kuntoutujia. Osallistujia voivat olla esimerkiksi henkilöt,

Tutustu kurssitarjontaan

Kuntoutuskurssihausta löydät Kelan kuntoutuksena järjestämät kurssit esimerkiksi ajanjakson tai sairauden mukaan lajiteltuna. Kurssihausta löytyvät myös tarkemmat tiedot siitä, kenelle kurssi on tarkoitettu, mitä kukin kurssi sisältää sekä missä ja miten se järjestetään. Kurssihaun tiedoista näet myös, mitä kurssille pääsy edellyttää.

Kuntoutuskurssihaku
  • joilla ei ole ammatillista koulutusta.
  • jotka ovat keskeyttäneet opintonsa sairauden tai sosiaalisen tuen puutteen tai elämänhallinnan heikentymisen takia.
  • jotka ovat valmistuneet ammattiin mutta joiden on vaikea työllistyä (TE-toimiston ja työvoimanpalvelukeskuksen asiakkaat).
  • jotka ovat sairauspäivärahalla, kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä ja jotka ovat motivoituneita palaamaan työelämään moniammatillisen tuen turvin.

Ammatillisia kuntoutuskursseja voidaan myöntää myös työeläkekuntoutuksen piiriin kuuluville asiakkaille, jos kurssin myöntämisedellytykset täyttyvät eikä hakijalle ole vireillä työeläkelaitoksen kuntoutustoimenpiteitä.