Ammatillinen kuntoutusselvitys

Kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida kuntoutujan työ- ja/tai opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Samalla selvitetään erityisesti ammatillisen mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä.

Ammatillinen kuntoutusselvitys ei ole lääketieteellistä työkyvyn arviointia tai muuta terveydentilan selvitystä.

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi tulla kysymykseen myös silloin, kun

  • sairauspäivärahan suorituspäivien lukumäärä ylittää 60 päivää ja tarvitaan varhaista ammatillista kuntoutusselvitystä. Näissä tilanteissa kuntoutusselvityksen alkuvaihe (2–3 kuntoutuspäivää) voidaan tarvittaessa myöntää myös asiakkaalle, jonka ammatillisesta kuntoutuksesta muutoin vastaa työeläkelaitos.
  • arvioidaan Kelan työkyvyttömyyseläkkeen hakijoiden kuntoutustarvetta.

Nuoren henkilön työ- ja opiskelumahdollisuuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon seuraava:

  • Niitä voivat rajoittaa esimerkiksi oppimiskyvyn häiriö tai psyykkiset sairaudet tai neurologiset kehityksen erityisvaikeudet tai muut somaattiset sairaudet.
  • Henkilön opinnot eivät etene ja/tai uhkaavat keskeytyä sairauden aiheuttamien vaikeuksien vuoksi (esim. opinnot keskeytyneet toistuvasti sairauden takia).
  • Henkilö tarvitsee ohjausta työllistymistä parantaviin toimenpiteisiin tai uudelleenkoulutukseen pitkittyneen sairauden ja/tai sairaudesta aiheutuvien rajoitteiden takia, esimerkiksi  työkykyneuvonnan asiakkaat, vajaakuntoiset pitkäaikaistyöttömät, näkö- ja kuulovammaiset asiakkaat.

Lue lisää